Ski-Inn

Kausikorttiarvonta uusille kanta-asiakkaille

KausikorttiARVONNAN SÄÄNNÖT JA EHDOT

Rukan hiihtokeskuksen kanta-asiakasohjelman kausikorttiarvonnan (jäljempänä "Arvonta") järjestäjä on Rukakeskus Oy (jäljempänä "Järjestäjä"). Arvontaan voi osallistua 1.3.2023 -  31.3.2023 välisenä aikana osoitteessa: ruka.fi/kantis

OSALLISTUMINEN

Arvontaan voi osallistua Järjestäjän internetsivujen välityksellä. Osallistuminen on sallittua vain omalla sähköpostiosoitteella. Osallistuminen edellyttää voimassa olevaa sähköpostiosoitetta. Kukin henkilö saa osallistua arvontaan kerran. Arvonta suoritetaan kaikkien 1.-31.3.2023 välisenä aikana Rukan kanta-asiakasohjelmaan liittyneiden kesken. Arvonta on voimassa vain uusille kyseisenä ajankohtana liittyneille kanta-asiakkaille.

Järjestäjä ei vastaa teknisistä syistä perille tulemattomista osallistumisista tai puutteellisista, asiattomista tai lukukelvottomista vastauksista.

Arvontaan voivat osallistua vähintään 18-vuotiaat Suomessa asuvat henkilöt. Alle 18-vuotiailta tarvitaan huoltajan suostumus. Arvontaan eivät voi osallistua Järjestäjän ja heidän yhteistyökumppaniensa ne työntekijät, jotka ovat osallistuneet arvonnan järjestämiseen.

Viimeinen osallistumispäivä on 31.3.2023 klo 23.59, ellei toisin ilmoiteta. Järjestäjä pidättää oikeuden muuttaa aikataulua perustellusta syystä. Mikäli arvonta keskeytetään ennenaikaisesti, palkinnot arvotaan keskeyttämiseen mennessä osallistuneiden kesken.

PALKINTO

Kausikortti kuluvalle talvikaudelle 22-23 arvotaan kaikkien osallistuneiden kesken. Kausikortteja arvotaan kolme (3) kappaletta. Palkintoa ei voi vaihtaa rahaksi.

Palkinnon voittajiin (jäljempänä ”Voittaja”) otetaan yhteyttä henkilökohtaisesti.

PALKINTOEHDOT

Palkinto arvotaan 5.4.2023. Palkinnon voittajille ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti osallistujan antamaan sähköpostiosoitteeseen. Mikäli voittajaa ei tavoiteta sähköpostitse tai muutoin hänen antamiaan yhteystietoja käyttäen 11.4. klo 9.00 mennessä, lunastamaton voitto mitätöityy ja suoritetaan uusi arvonta.

Käyttämätöntä palkintoa tai sen osaa ei korvata, eikä palkintoa voi muuttaa rahaksi tai siirtää toiseen ajankohtaan. Järjestäjä ei vastaa mistään mahdollisesta vahingosta, joka aiheutuu toimenpiteeseen osallistumisesta, palkinnon vastaanottamisesta tai sen käyttämisestä. Palkinto ei pidä sisällään kuljetuksia Rukalle.

Järjestäjä maksaa palkinnoista lakisääteisen arpajaisveron.

MUUT EHDOT

Järjestäjä vastaa arvonnan sisällöstä. Järjestäjä ei vastaa kolmansista osapuolista johtuvista ongelmista, kuten ongelmasta internetyhteydessä tai yhteisöpalveluissa (esim. Facebook) tapahtuneista teknisistä muutoksista tai käyttökatkoksista.

Osallistuminen edellyttää näiden sääntöjen hyväksymistä. Järjestäjä pidättää oikeuden sääntömuutoksiin. Toimenpiteeseen ja sen sääntöihin sovelletaan Suomen lakia, pois lukien lain valintaa koskevat säännöt. Sääntöjen soveltamiseen ja tulkintaan liittyvät mahdolliset epäselvyydet ratkaisee Järjestäjä.

Järjestäjä pidättää oikeuden hylätä toimenpiteestä henkilöt, jotka ovat rikkoneet näitä sääntöjä tai joiden on syytä epäillä käyttäneen osallistumisessa epärehellisiä keinoja.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

Järjestäjä voi lähettää sähköpostitse osallistujalle arvontaan liittyvää informaatiota toimenpiteessä kuvatulla tavalla. Toimenpiteeseen kuuluvan sähköpostin lähettämisen kohdentamiskriteerinä voi olla osallistujan antama tieto, valinta tai tekemä toiminto, esimerkiksi linkin avaaminen tai avaamatta jättäminen. Rukakeskus Oy:n tietojensuojakäsittelyyn voi tutustua täällä.

Rukakeskus Oy pidättää oikeudet muutoksiin. 

Järjestäjä: Rukakeskus Oy