Ruka-Kuusamo Tourist Association

Ruka-Kuusamo's vision for 2026

Ruka-Kuusamo - international, most interesting holiday resort in Finland year round.

Ruka-Kuusamo Tourist Association was founded on 2002 by the city of Kuusamo and the biggest companies in tourism field.

The board of Ruka-Kuusamo Tourist Association consists of 5-6 members and 1-2 alternate members. Mats Lindfors is the CEO of Ruka-Kuusamo Tourist Association. 

Tourists are served by two tourist infos: Kuusamo Info at Kuusamo centre and Ruka Info at Ruka village in Shopping Centre Kumpare. Ruka-Kuusamo Tourist Association produces several maps that are available for free at the tourist infos and hotel receptions. 

Organization and contact details

Ruka-Kuusamo Tourist Association

Ruka-Kuusamo Tourist Association, contact details

The e-mail addresses are in the form of frontname.lastname@rukakuusamo.fi unless otherwise stated. 
The office of Ruka-Kuusamo Tourist Association is located in Ruka village, Rukatunturintie 9, 93830 Rukatunturi.

Invoicing address
VAT 1791616-2 (FI17916162)
Online invoicing address 003717916162 
Online invoicing operator Maventa
Operator id 003721291126, DABAFIHH. 
If online invoicing is not possible, invoices can also be sent in PDF format: invoice-17916162@kollektor.fi. One invoice pe PDF file and the name of the file can only contain ordinary letters: a-z, A-Z, 0-9. 

Paper invoices: please send them to Ruka-Kuusamo Matkailu ry, 17916162, PL 100, 80020 Kollektor Scan (possible referring details must be included according to the instructions by the person who has ordered the goods/services). Please note: this address is valid only for invoicing.

Tittle & person Phone number
CEO Mats Lindfors +358 400747356
Administrative Manager Suvi Juntunen +358 405090430
Sales Director, International Sales Kimmo Rautiainen +358 451252800
Event Producer Niina Kukka +358 407728213
Event Producer Paavo Jokinen (20.5.2024 onwards)
Head of Marketing Tessa Suopanki +358 413115239
Product owner, ruka.fi Sari Kumpuniemi +358 405600067
Content Producer, photographer Mikko Santasalo +358 505766457
Head of Ruka Info (tourist info): Jaana Hänninen +358 447545490
Customer service personnel at Ruka Info, info@rukakuusamo.fi +358 406896802

Naturpolis Ltd

Ongoing projects: Rethinking North - Year-round Tourism as a Key to Success. Ruka-Kuusamo Tourist Association is a co-organiser and Naturpolis is the administrator of the projects. The e-mail addresses of the project personnel are in the form of frontname.lastname@naturpolis.fi.

Title & person Phone number
Project Manager Anna-Riitta Sulander +358 407274222
Project Coordinator Mikko Santasalo +358 413185218

The board of Ruka-Kuusamo Tourist Association

The board consists of 5-6 members and 1-2 alternate members.

Members Company e-mail
Marko Säkkinen, chairman Lomarengas Ltd marko.sakkinen@lomarengas.fi
Henrik Riipinen, vice chairman Riipinen Restaurants Ltd henrik.riipinen@riipinenrestaurants.fi
Antti Kärävä Rukakeskus Ltd antti.karava@ruka.fi
Lea Riekki Scandic Rukahovi lea.riekki@scandichotels.com
Katja Vira Isokenkäisten Klubi Ltd  info@ikk.fi
Joni Heiskanen Lammintupa Oy joni@lammintupa.fi
Alternate members Company e-mail
Petteri Kantola Ay Liikkeen Lähde petteri.kantola@intersport.fi
Hanna Tauriainen Ruka Experiences Oy hanna.tauriainen@rukasafaris.fi

Teams of Ruka-Kuusamo Tourist Association

Everyday work and communication with the members of the tourist association is supported by different teams. More information is available from the Administrative Manager Suvi Juntunen.

Membership

Ruka-Kuusamo Tourist Association was founded in 2002. We represent the Kuusamo tourism industry. The purpose of the association is to develop the region's attractiveness and reputation as a year-round tourist destination in Finland and in the international market. Our goal is to be the most popular year-round travel destination in Finland by 2026.

Association has nearly 150 companies as members, which represent more than 95 % of the region's tourism revenue.

The purpose of the association is to develop the operating environment of companies providing services in the Ruka-Kuusamo tourism area, to increase the international and national attractiveness and recognition of the area, and to increase income and employment from tourism in such a way that the interests of tourism companies are taken into account in a sustainable way.

Tourist association produces tourist maps and is in charge of the overall marketing of tourism in the area. The most important channel is the year round website Ruka.fi. We are active in social media such as Facebook, Instagram, Youtube and Vimeo. 

Any company operating in the Kuusamo area can become a member of the association. A one-time joining fee of 100 € + VAT 24% is charged to the company applying for membership. The membership application will be processed by the board of the association at its next meeting. The association's operating year is 1.10.-30.9. The annual membership fee of the member company is basically based on the company's turnover according to a certain percentage formula and the marketing tools chosen by the member in the brochures produced by Ruka-Kuusamo Tourist Association and on the Ruka.fi website.

Membership benefits: 

 • The possibility to appear on the Ruka.fi website, which is one of Finland's most popular travel websites.
 • Ability to appear on Facebook; 39 000 followers.
 • Abitility to appear on Instagram; 19 000 followers.
 • Member newsletter approximately every 2 weeks; information on the development of tourism in the region (including overnight stays and flight statistics), tips on training, guidance on tourism marketing, etc.
 • The opportunity to create contacts and increase sales, e.g. by participating in tour operator and media visits as well as sales and training events carried out by the association. 
 • The opportunity to participate in the production of marketing material for the region (photos, videos) and thus gain visibility for one's own company in the marketing of the region.
 • The right to use the regional logo alongside their own company logo on their own websites and brochures.
 • The right to use images and videos owned by Ruka-Kuusamo Tourist Association in marketing (excluding sales products such as mugs, postcards, clothes, etc.).

Fill in our membership application form!

More information: Administrative Manager Suvi Juntunen, suvi.juntunen@rukakuusamo.fi, +358 40 5090 430. 

Supporting members:

Companies operating on other fields than directly in tourism can join as supporting members if they wish. A supporting member does not have the right to speak or vote at the association's annual meetings. The support membership fee is determined according to the company's turnover and size category as follows: If the company's turnover is over 1 million. € or more than 10 employees, the supporter membership fee is 750 € + VAT 24%.

Other companies are considered small companies, whose support membership fee is 280 € + VAT 24%.

List of members

Members

The members of Ruka-Kuusamo Tourist Association are listed according to the fields of service from section Services & contacts

Members can ask for a list of members (including supporting members) by e-mail, suvi.juntunen@rukakuusamo.fi. 

Rules (in Finnish only)

Ruka-Kuusamo Matkailu ry:n säännöt on hyväksytty perustamiskokouksessa Kuusamossa 18.10.2002. Rekisteriviranomaisen vaatimien muutosten jälkeen yhdistys on merkitty yhdistysrekisteriin 27.2.2003. Kevätkokouksessa 11.4.2005 sääntöjä muutettiin vastaamaan uutta tilikautta 1.10 - 30.9. Kevätkokouksessa 21.2.2014 sääntöjä muutettiin mm. hallituksen koon ja valitsemisperusteen osalta, nimi muutettiin Ruka-Kuusamo Matkailu ry:ksi ja toiminnanjohtaja muutettiin toimitusjohtajaksi. Syyskokouksessa 25.1.2021 sääntöjä muutettiin yhdistyksen kokouksiin osallistumismahdollisuuksien osalta.

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Ruka-Kuusamo Matkailu ry ja sen kotipaikka on Kuusamo.

2. Toiminnan tarkoitus ja laatu:

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää Kuusamon ja Rukan matkailualueilla toimivien yritysten yhteistoimintaa, lisätä alueen kansainvälistä ja kansallista vetovoimaisuutta ja tunnettavuutta matkailualueena sekä toimia alueen matkailun edunvalvojana. 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi: 

 • järjestää tiedotus- ja neuvottelutilaisuuksia alueen yritysten, kiinteistönomistajien, julkishallinnon yms tahojen kesken tavoitteiden ja toimintamallien yhteensovittamiseksi 
 • levittää tietoa jäsentensä toiminnasta ja palveluista, alueen elinkeinoista ja luonnonolosuhteista, historiasta, nykytilasta ja tulevaisuudensuunnitelmista medioiden välityksellä ja järjestämällä tiedotustilaisuuksia 
 • kehittää ja ylläpitää matkailuelinkeinon kannalta tärkeimpiä reittejä ja niiden ylläpitoa 
 • kehittää ja ylläpitää Ruka-Kuusamon alueen skibus- ja muuta julkista liikennettä 
 • koordinoida ja järjestää vuosittain toistuvia sekä yksittäisiä urheilu- ja matkailutapahtumia 
 • kehittää ja ylläpitää matkailuinformaatiopalveluja sekä keskusvaraamotoimintaa 
 • kehittää ja ylläpitää internet- kotisivuja 
 • suorittaa ja koordinoida matkailutoimialan tilastointia, markkinointi- ja muita tutkimuksia sekä alan julkaisutoimintaa 
 • järjestää jäsenilleen koulutusta 
 • osallistua matkailuelinkeinon edustajana alueen yhdyskuntasuunnitteluun, mm. kaavoitus- ja infrastruktuurihankkeisiin harjoittaa yhteistyötä muiden Koillis-Suomen matkailuyritysten kesken​

Yhdistyksen tarkoituksena ei ole toiminnallaan tuottaa voittoa tai muuta välitöntä taloudellista etua. 

Toimintansa tukemiseksi yhdistys kerää varoja liittymis-, jäsen-, tukijäsen- ja kannattajajäsenmaksuina, myymällä erilaisia mainostiloja, harjoittamalla julkaisutoimintaa, solmimalla sponsorointisopimuksia, hakemalla avustuksia julkisyhteisöiltä, ottamalla vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistamalla ja ylläpitämällä toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä ja osakkeita.

3. Jäsenet

Yhdistyksessä on varsinaisia jäseniä, tukijäseniä ja kannattajajäseniä. 

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä Kuusamon alueella asuva henkilö, liiketoimintaa harjoittava luonnollinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö. 

Tukijäseneksi voivat liittyä henkilöt ja oikeuskelpoiset yhteisöt, jotka harjoittavat matkailuliiketoimintaa. Tukijäsenellä ei ole äänioikeutta, mutta heillä on puheoikeus yhdistyksen kokouksessa. 

Kannattajajäseneksi voi liittyä jokainen luonnollinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö. Kannattajajäsenellä ei ole ääni- tai puheoikeutta. 

Yhdistyksen jäsenyyden vahvistaa yhdistyksen hallitus. Päätöksestä on ilmoitettava jäseneksi hakeutuvalle kirjallisesti. Jäsenrekisteriä ylläpitää yhdistyksen hallitus. Ennen näiden sääntöjen voimaan tuloa saavutetut jäsenoikeudet säilyvät. 

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä yhdistyslain mukaisesti. Jäsenen on suoritettava kuitenkin kuluvan vuoden jäsenmaksu. 

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä hallituksen yksimielisellä päätöksellä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksun maksukehotuksesta huolimatta maksamatta tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai sen toiminnan ja tarkoituksen toteutumista tai on jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut. Jos yhdistyksen hallitus em. syistä erottaa jäsenen, on jäsenen maksettava jo erääntyneet maksut. Ennen päätöksen tekemistä asianomaiselle jäsenelle on varattava tilaisuus selityksen antamiseen asiassa paitsi milloin erottamisen syynä on jäsenmaksun maksamatta jättäminen. 

5. Maksut

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistyksellä voi olla liittymismaksu, vuotuinen jäsenmaksu, ylimääräinen jäsenmaksu, tukijäsenmaksu ja kannattajajäsenmaksu.  

Varsinaisilla jäsenillä voi olla liittymismaksu, jäsenmaksu ja ylimääräinen jäsenmaksu. Jäsenmaksun suuruus voidaan määrätä perustumaan kokonaan tai osittain jäsenen liikevaihdon suuruuteen. Maksu voidaan määrätä erisuuruiseksi riippuen jäsenen liikevaihdon määrästä, toimialasta tai jäsenen toimipaikan sijainnista.  

Ylimääräinen jäsenmaksu voidaan määrätä kattamaan vuosittaisia, odottamattomia kustannustason noususta aiheutuvia kustannuksia. 

Liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudesta, lukuun ottamatta ylimääräistä jäsenmaksua, jonka suuruudesta päättää hallitus, päätetään yhdistyksen kevätkokouksessa.

6. Hallitus

Yhdistyksen hallituksessa on 5-6 varsinaista jäsentä ja 1-2 varajäsentä. Hallitus pyritään valitsemaan siten, että se edustaa laajasti yhdistyksen jäsenistöä ja yhdistyksen jäsenmaksukertymää. Hallitukseen tulee valita sellaisia henkilöitä, jotka ovat halukkaita ja kykeneviä kehittämään Ruka-Kuusamon matkailua. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallitus voi nimittää ennen vuosikokousta nimeämistoimikunnan, joka tekee vuosikokoukselle ehdotuksen seuraavan hallituksen kokoonpanosta. 

Hallituksen jäsenet ja varajäsenet valitaan aina yhdeksi (1) vuodeksi kerrallaan yhdistyksen syyskokouksessa. 

Hallituksen varajäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus kokouksissa, mutta ei äänioikeutta äänestystilanteessa. Myös varajäsenille toimitetaan esityslistat ja pöytäkirjat. Mikäli hallituksen varsinainen jäsen ei pysty osallistumaan kokoukseen, tulee hänen ilmoittaa puheenjohtajalle varajäsen, joka osallistuu kokoukseen hänen tilallaan äänivaltaisena. 

Yhdistyksellä voi olla hallituksen nimeämä toimitusjohtaja sekä muita toimihenkilöitä. Toimihenkilöt eivät ole hallituksen jäseniä, mutta voivat toimia hallituksen esittelijöinä. 

Hallituksen tehtävänä on valmistella kokousasiat ja toimeenpanna kokousten päätökset sekä valvoa, että yhdistyksen tehtävät tulevat hoidetuiksi vahvistetun budjetin mukaisesti. 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. 

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. 

Tilikauden aikana voidaan hallituksen päätöksellä toteuttaa sellaisia toimintasuunnitelman ulkopuolisia hankkeita, joihin saadaan 100 % ulkopuolinen rahoitus. Ulkopuolinen rahoitus voi myös koostua yhdistyksen jäsenten ko. tarkoitukseen vapaaehtoisesti suorittamista lisämaksuista. Nämä lisämaksut eivät vaikuta äänioikeuteen. 

7. Yhdistyksen nimenkirjoittaminen

Yhdistyksen nimenkirjoitusoikeus on hallituksen puheenjohtajalla ja toimitusjohtajalla, kummallakin yksin tai hallitun määräämällä henkilöllä yksin. 

8. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on 1.10 - 30.9. Yhdistyksellä on syyskokouksen valitsemat KHT-tasoinen tilintarkastaja ja varatilintarkastaja. 

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen varsinaisia kokouksia pidetään vuosittain kaksi, kevätkokous ja syyskokous. Syyskokous on pidettävä tammikuussa ja kevätkokous kesäkuun loppuun mennessä. 

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat. 
 2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 
 3. Hyväksytään kokouksen työjärjestys. 
 4. Vahvistetaan seuraavan toimintavuoden toimintasuunnitelma. 
 5. Vahvistetaan seuraavan toimintavuoden jäsen- ynnä muut sääntömääräiset maksut. 
 6. Vahvistetaan seuraavan toimintavuoden talousarvio. 
 7. Käsitellään muut hallituksen esittämät tai jäsenten vähintään kuukautta ennen kokousta hallitukselle kirjallisesti ilmoittamat asiat. 

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat. 
 2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 
 3. Hyväksytään kokouksen työjärjestys. 
 4. Käsitellään hallituksen laatima tilinpäätös; toimintakertomus, tuloslaskelma ja tase. 
 5. Esitetään tilintarkastajan lausunto, päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille. 
 6. Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja. 
 7. Päätetään hallituksen jäsenten ja varajäsenten lukumäärästä ja valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet. 
 8. Käsitellään muut hallituksen esittämät tai jäsenten vähintään kuukautta ennen kokousta hallitukselle kirjallisesti ilmoittamat asiat. 

Kokouskutsut ja muut tiedonannot jäsenille toimitetaan jäsenen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Kutsut varsinaisiin ja ylimääräisiin kokouksiin on toimitettava vähintään kahta (2) viikkoa ennen kokousta. 

Yhdistyksen kokouksessa varsinainen jäsen voi käyttää äänivaltaa valtuutetun asiamiehen kautta. Kukaan ei ole kuitenkaan oikeutettu edustamaan enempää kuin kolmea jäsentä. 

Jäsenen on ennen kokousta hallituksen määräämänä ajankohtana esitettävä hallituksen tarkemmin määräämä selvitys tilinpäätöksestä tai kirjanpidosta jäsenmaksun ja äänimäärän vahvistamiseksi. 

Jäsenellä, joka ei ole suorittanut jäsenmaksuvelvollisuuksiaan, ei ole äänioikeutta. 

Jäsenen äänimäärä on hänen jäsenmaksunsa jaettuna 1 000 € pyöristettynä ylöspäin kokonaislukuun. Jäsenen äänimäärä ei saa kuitenkaan olla yli 1/3 edustettuna olevista äänistä. 

Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Sääntöjen muuttamiseen tarvitaan kuitenkin 2/3 ääntenenemmistö ja yhdistyksen purkamiseen 3/4 enemmistö kokouksessa annetuista äänistä. 

Yhdistyksen sääntömääräisiin kokouksiin sekä hallituksen kokouksiin voidaan osallistua fyysisesti läsnä ollen, sekä myös tietoliikenneyhteyden kautta etänä, jolloin myös etäosallistujilla on äänioikeus kokouksissa. 

10. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä kaksi kolmasosan (2/3) enemmistöllä annetuista äänistä. Yhdistyksen purkamisesta on tehtävä päätös kolme neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. 

Kun yhdistys on päättänyt purkautua, hallituksen on huolehdittava purkautumisesta johtuvista selvitystoimista, jollei yhdistys ole valinnut hallituksen tilalle tehtävään yhtä tai useampaa muuta selvitysmiestä. Selvitystoimiin ei kuitenkaan ole tarpeen ryhtyä, jos yhdistys purkautumisesta päättäessään on samalla hyväksynyt hallituksen laatiman loppuselvityksen, jonka mukaan yhdistyksellä ei ole velkoja. 

Purkautumisesta päättäneen yhdistyksen taloudellista toimintaa saadaan jatkaa vain siinä määrin kuin tarkoituksenmukainen selvittely sitä vaatii. Selvitysmiehillä on oikeus pyytää julkista haastetta velkojille sekä oikeus luovuttaa yhdistyksen omaisuus konkurssiin. 

Yhdistyksen purkautuessa yhdistyksen vapaana olevat varat käytetään yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamiskokouksen päättämällä tavalla. Jos velkojen maksamisen jälkeen jäljelle jääneitä varoja ei voida käyttää säännöissä määrätyllä tavalla, selvitysmiesten on luovutettava ne valtiolle käytettäväksi mahdollisuuksien mukaan yhdistyksen toimintaan läheisesti liittyvän tarkoituksen edistämiseen. Selvitysmiesten on laadittava purkautumisesta loppuselvitys ja huolehdittava sen säilyttämisestä. 

Yhdistys katsotaan lakanneeksi, kun purkautumisesta on tehty merkintä yhdistysrekisteriin. 

The purpose of the association is to develop the operating environment of companies providing services in the Ruka-Kuusamo tourism area, to increase the international and national attractiveness and recognition of the area, and to increase income and employment from tourism in such a way that the interests of tourism companies are taken into account in a sustainable way.

We are working towards a more sustainable future

Ruka-Kuusamo Tourist Association has been granted Sustainable Travel Finland label on 2024 as a recognition of valuable and long term work for sustainable tourism.

Sustainable Travel Finland is a national sustainable travel programme managed by Visit Finland. It takes into account environmental, sosio-cultural and economic sustainability.

Achievieng the Sustainable Travel Finland label for the tourist association is one step closer to achievining the same label for the whole Ruka-Kuusamo travel destination in the nearby future. 

Sustainable Travel Finland -merkki
We have been granted an EcoCompass Certification

Ruka-Kuusamo Tourist Association was granted an EcoCompass Certification on 2023.

The EcoCompass certificate demonstrates commitment to continuously improving and complying with the criteria of EcoCompass, audited by an independent expert.

EcoCompass logo
Health & safety

We will ensure that the area is safe to travel and that here it is safe to be. Please help us, travel responsibly and follow health guidelines.

Development projects

Rethinking North – Year-round tourism as a key to success, 1.6.2023-31.5.2026: 

The project aims to develop the project area as a year-round tourist destination, to increase demand during low occupancy months, to raise international awareness of the area, and to create new products for potential international tourist target groups.

Retkeilijät Oulangalla, kuva Harri Tarvainen
Our partners

The official partners of Ruka-Kuusamo are visibly involved in Ruka village and events, offering our customers benefits and experiences all year round!

Image
phone
+358406896802
Image
email
info@rukakuusamo.fi
Image
Ruka-Kuusamo icon sijainti
Rukatunturintie 9, 93830 Rukatunturi