Kesämaisemia Ruka-Kuusamossa

Kansainvälinen matkailu takaisin kasvun tielle

Takaisin kasvun tielle "uuden normaalin" mukaisesti

Kansainvälinen matkailu takaisin kasvun tielle -hankkeessa tavoitellaan saavutettavuuden palauttamista koronakriisiä edeltävälle tasolle sekä sen kasvua jatkossa ”uuden normaalin” terveysturvallisuus-ympäristössä. 

Hankkeen toimenpiteet jakautuvat kahteen työpakettiin. Hankkeen toimenpiteet tähtäävät saavutettavuuden palauttamiseen yhteistyössä matkanjärjestäjien, lentoyhtiöiden ja Visit Finlandin kanssa tehtyjen toimenpiteiden avulla. Markkinointitoimenpiteissä hyödynnetään erityisesti digitaalisia kanavia ja viestitään myös terveysturvallisesta matkailusta. Markkinointitoimenpiteitä kohdennetaan myös venäläisten omatoimimatkailun elvyttämiseksi.

Hankkeen aikana luodaan yhteistyössä paikallisten yritysten ja terveysviranomaisten kanssa Ruka-Kuusamoon, Taivalkoskelle ja Syötteelle turvallisia matkailukäytäviä sekä paikalliset poikkeusolo- ja varautumissuunnitelmat turvaamaan terveysturvallinen matkailu alueella.

Hankkeen toteutusaika on 1.5.2021-31.12.2022, ja sen kokonaisbudjetti on 441 115 €. Pohjois-Pohjanmaan liiton myöntämä Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja valtion rahoitusosuus on 80 %, alueen kuntien osuus 7,63 %, muu julkinen rahoitus 6% ja yritysten rahoitusosuus 12,37 %. 

Hankkeen toteuttajat

Hankkeen päätoteuttaja on Koillis-Suomen kehittämisyhtiö Naturpolis Oy (Kuusamo ja Taivalkoski), ja yksityisrahoittajina toimivat Ruka-Kuusamo Matkailu Ry, Taivalkosken matkailuyhdistys Ry, Syötteen matkailuyhdistys Ry ja Matkalle Sallaan Ry. Hanketta rahoitetaan osana Euroopan unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.