Ruka Kelon rinteet talvella

Laskeminen ja lumen riemut kuuluvat myös tuleville sukupolville

Tutustu Rukan hiihtokeskuksen vastuullisuusohjelmaan.

Rukan hiihtokeskuksen vastuullisuusohjelma

Yksi Rukan vastuullisuustoiminnan tärkeimmistä tavoitteista on varmistaa, että tulevillakin sukupolvilla on mahdollisuus nauttia laskemisesta ja lumen riemuista. Rukan hiihtokeskuksesta tuli energian käytön osalta hiilineutraali vuonna 2018, toisena Suomessa sisartunturimme Pyhän jälkeen. Kaikki Ski-Inn majoituskohteemme ovat olleet hiilineutraaleja jo vuodesta 2008. Suorien co2-päästöjemme vähennys on noin 90 % vuodesta 2008. Vähennyksen olemme saavuttaneet siirtymällä uusiutuvista luonnonvaroista tuotettuun sähköön ja biokaukolämpöön sekä biodieseliin. 

Rukan hiihtokeskuksen ympäristöohjelma otettiin käyttöön vuonna 2008. Vuonna 2019 päivitimme ympäristöohjelmamme vastuullisuusohjelmaksi, joka sisältää ympäristövastuullisuuden lisäksi myös yhteiskunnallisen ja taloudellisen vastuullisuuden. Tahtotilamme säilyttää kotimaan markkina meille tärkeimpänä tulevaisuudessakin on keskeinen osa Rukan vastuullisuutta ja lähimatkailun edistämistä.

Haluamme toimia vastuullisen matkailun esimerkkinä myös muille matkailuyrittäjille sekä paikallisesti että valtakunnallisesti. Samaan aikaan ymmärrämme, ettemme ole valmiita tai täydellisiä ja siksi pyrimme koko ajan kehittymään.

YMPÄRISTÖVASTUU

Energiankäytön osalta olemme hiilineutraali hiihtokeskus vuodesta 2018. Osan päästöistä kompensoimme toistaiseksi. 

 

Tarjoamme mahdollisuuden autottomaan laskettelulomaan Ski-Inn-majoituskohteissa rinteiden ja palveluiden vieressä.

 

Olemme sitoutuneet EU:n energiatehokkuussopimukseen ja energiatehokkuuden parantaminen on meille jatkuvaa työtä.

YHTEISKUNNALLINEN VASTUU

Kehitämme aktiivisesti alueellista elinvoimaa työllistämällä, investoimalla ja maksamalla veroja paikallisesti.

 

Tuemme ja innostamme nuoria lumilajien pariin ja liikkumaan.

TALOUDELLINEN VASTUU

Olemme suomalainen perheyritys ja ohjaamme yrityksen tuloksesta 75 % toiminnan kehittämiseen.

 

Emme tavoittele pikavoittoja – meille kvartaali on 25 vuotta.

 

Investoimme ilmastonmuutokseen sopeutumiseen, jotta tulevilla sukupolvillakin on mahdollisuus nauttia lumen riemuista.

Hiilineutraali hiihtokeskus vuodesta 2018

Ruka on energian käytön osalta laskennallisesti hiilineutraali hiihtokeskus. Siirryimme uusiutuvista luonnonvaroista tuotetun sähkön käyttöön vuonna 2008. Lämmityksessä käytämme lähes kaikissa kiinteistöissä biokaukolämpöä ja maalämpöä. Rakennuksissa, joissa on sähkölämmitys, käytämme uusiutuvaa sähköä ja hyödynnämme energiatehokkuutta parantavaa tekniikkaa kuten ilmalämpöpumput ja Optiwatt.  Rinnekoneissa käytämme Neste MY Uusiutuvaa Polttoöljyä™, joka on valmistettu 100-prosenttisesti jätteistä ja tähteistä. Kerran vuodessa kompensoimme WWF:n suositteleman Gold Standard -sertifikaatin mukaisesti Rukan Ski Bussin päästöt sekä henkilökunnan työmatkoista, esimerkiksi lennoista ja automatkoista, syntyvät päästöt. Rukakeskus Oy:n tekemät kompensoinnit löytyvät Gold Standard -rekisteristä. Lisätietoa kompensointitoiminnasta täältä.

Yhteiskunnallinen vastuullisuus

Yhteiskunnallinen vastuullisuus Rukan hiihtokeskuksessa perustuu lakien ja asetusten noudattamiseen. Rukan hiihtokeskuksen omistajat (Ahon perhe) ovat sitoutuneet pitämään yrityksensä Suomessa ja maksamaan verot Suomeen. Rukan hiihtokeskus oli vuonna 2018 Kuusamon toiseksi suurin veronmaksaja.

Yksi tärkeimmistä asioista yhteiskuntavastuullisuudessamme on lasten ja nuorten lasketteluharrastuksen tukeminen. Kuusamon 10-vuotiaille lapsille tarjoamme kausikortit ilmaiseksi kaudesta 19–20 eteenpäin. Muun ikäisille nuorille tarjoamme kausikortit alennettuun hintaan. Lisäksi tuemme paikallisia urheilijoita heidän tavoitteissaan. 
Toiminnassamme haluamme olla reilu ja luotettava yhteistyökumppani ja edistää rehtiä yhteistyötä Rukan matkailualueella ja Kuusamossa.
 
Paikallisuuden tukeminen, kuten paikallisten palveluiden ja tuotteiden käyttö sekä paikallisten ihmisten palkkaaminen ovat meille tärkeitä asioita. Myös ympärivuotisen liiketoiminnan kehittäminen ja ympärivuotisten työpaikkojen lisääminen tukevat yhteiskuntavastuullisuuttamme. Uskallamme myös ottaa kantaa ja puolustaa meille tärkeitä arvoja. Vastustamme aktiivisesti kaivostoimintaa Rukan matkailun ydinalueilla ja arktisen luonnon kannalta erityisen herkillä alueilla, kuten Kuusamon Juomasuolla sekä matkailukeskusten läheisyydessä. Näemme tämän ympäristövastuun ohella myös yhteiskuntavastuuna, sillä matkailu työllistää kaivostoimintaa enemmän ja pysyvämmin. Uusiutuviin energiatuotantohankkeisiin, joiden positiivinen ympäristö- ja aluetalousvaikutus on suurempi kuin maisemahaitta, suhtaudumme myönteisesti (esimerkiksi tuulivoimapuistot).
 
Yhteiskuntavastuullisuus tarkoittaa meille myös toimintamme avoimuutta päätöksenteossa ja raportoinnissa sekä ihmisten tasapuolista hyväksymistä ja kohtelua. Emme hyväksy rasismia missään muodossa ja kannatamme ehdotonta tasavertaisuutta ja sukupuolten tasa-arvoa.

Taloudellinen vastuullisuus

Rukan hiihtokeskuksen taloudellinen vastuullisuus perustuu ensisijaisesti kannattavaan liiketoimintaan, joka mahdollistaa palkanmaksun henkilöstölle, investointien tekemisen, kilpailukyvyn parantamisen, ympärivuotisten työpaikkojen lisäämisen ja osingon maksun omistajille. Toimiessamme kannattavasti pystymme myös huolehtimaan ympäristö- ja yhteiskuntavastuullisista tavoitteista ja velvoitteista. Toisaalta kestävän kehityksen mukainen toiminta sekä ilmastonmuutoksen ennakointi ja siihen sopeutuminen ovat edellytyksiä taloudellisesti kestävälle toiminnalle tulevaisuudessa.

Erityisesti lumivarmuuden sekä hissien tuulivarmuuden parantaminen ovat avaintavoitteita taloudellisesti kannattavan toiminnan varmistamiseksi. Rukalla lumivarmuuden parantamiseksi on tehty töitä kymmenien vuosien ajan. Yksi merkittävimmistä toimenpiteistä on ollut säilölumitekniikan kehittäminen. Sen avulla Ruka pystyy takaamaan asiakkailleen Suomen pisimmän laskukauden, yli 200 rinnepäivää talvessa. Tuulivarmuuden parantamiseksi olemme muun muassa lisänneet Vuosselin Express-hissiin lisäpainoja ja Village Expressiin on hankittu erilliset myrskytuolit, joiden avulla hissiä voidaan pitää päällä poikkeuksellisen kovillakin tuulilla. Lisäksi tuolihissien yläasemien rakennukset on suunniteltu niin, että ne suojaavat hissien toimintaa mahdollisimman hyvin tuulen vaikutukselta.
 
Rukan hiihtokeskus on perheyritys toisessa sukupolvessa ja sen omistajien eli Ahon perheen tavoitteena on yhtiöiden säilyminen suomalaisena perheyrityksenä ja niiden siirtyminen aikanaan kolmannen sukupolven omistukseen. Tavoitteena on kasvattaa yhtiöiden arvoa pitkäjänteisesti yli suhdanteiden muun muassa seuraavien taloudellisten tavoitteiden mukaisesti:

  • Liikevoitto yli 10 %
  • Omavaraisuusaste yli 50 %
  • Tuloksesta 75 % sijoitetaan takaisin yritysten kehittämiseen

Rukakeskus Oy on palkittu vuonna 2019 valtakunnallisella yrittäjäpalkinnolla. Lue lisää tunnustuksesta >

Rukan hiihtokeskus

Energiatehokas Ruka

Rukalla ollaan energiankulutuksesta hyvin kartalla. Laadukkaan mittauskalustomme ansiosta kiinteistöjen ja rinteiden sähkön-, veden- ja lämmönkulutusta sekä rinnekoneiden polttoaineenkulutusta pystytään tarkasti seuraamaan ympäri vuorokauden. Tarkka mittausjärjestelmä auttaa meitä energiansäästötavoitteidemme saavuttamisessa. Tavoitteena on Euroopan Unionin energiatehokkuussopimuksen mukainen 7,5 prosentin energiansäästö aikavälillä 2017–2025.

Hiihtokeskuksen energiankäyttö on suhteellista

Kokonaiskulutus

 Rukan rinteiden ja hissien energian käyttö on noin 6000 megawattituntia (MWh) vuodessa.

Rinnepäivä

Rukalla yhden asiakkaan rinnepäivän energiankulutus vastaa noin 2 tunnin saunomista.

Talvikausi

Rukan rinteiden yhden talvikauden energiankulutus vastaa noin 300 nelihenkisen perheen omakotitalon (120m2) energiankulutusta.

Esimerkkejä Rukan toimenpiteistä

Lumen säilöminen ja rinteiden lumetus

Rukalla kokeiltiin lumen säilömistä kesän yli uudella menetelmällä ensimmäistä kertaa kesällä 2016. Tekniikka osoittautui toimivaksi ja kehittämiskelpoiseksi ja lumen säilömisestä on tullut oleellinen osa Rukan lumivarmuutta. Lumen säilömisen energiansäästö perustuu tammikuun optimaalisissa olosuhteissa tehdyn lumen hyödyntämiseen, mikä vähentää lumetuksen tarvetta alkukauden lämpimissä ja kosteissa olosuhteissa. Tutustu lumen säilömiseen ja Rukan lumivarmuuteen >

Rukalla automaattinen lumetusjärjestelmä löytyy jo rinteistä Vuosseli 24, Superpipe, Eturinteet, FIS-rinne sekä Saaruan rinteet 12, 13 ja 16. Automatiikan säätelemät lumitykit muun muassa reagoivat sääolosuhteisiin optimoiden lumetuksen energiatehokkuutta sekä veden käyttöä.

Koneet ja laitteet

Rinnehuollon käyttämät moottorikelkat on vaihdettu 2-tahtisista 4-tahtisiin, mikä on saanut niiden polttoaineenkulutuksen putoamaan noin puoleen. Rinnehuollon polttoaineenkulutuksessa on saatu aikaan myös merkittäviä säästöjä henkilökunnan kannustinohjelmalla ja lisäksi käytössä on muuta tekniikkaa, joka optimoi rinnekoneiden työnkentelyä. Esimerkiksi PistenBullyn -lumikissojen SNOWSAT-systeemi, jonka avulla kuljettaja näkee reaaliajassa lumivaipan paksuuden sentilleen, helpottaa lumen levittämistä ja tasoittamista rinnekoneessa, mutta myös työskentelyn suunnittelua saman datan ollessa käytössä myös Vuosselin huoltohallin työnjohdolla.

Rinnekoneet käyttävät uusiutuvaa polttoöljyä 

Marraskuussa 2021 otimme käyttöön Neste MY Uusiutuva Polttoöljy™ -tuotteen, joka on valmistettu 100-prosenttisesti jätteistä ja tähteistä. Uusiutuvalla polttoöljyllä saadaan aikaan merkittävä ilmastovaikutus, sillä sen käyttöön siirtyminen vähentää Rukan ja Pyhän rinnekoneiden kasvihuonekaasupäästöjä jopa 90 prosenttia verrattuna fossiilisen polttoöljyn käyttöön. Tämä tarkoittaa, että kasvihuonekaasupäästöt vähenevät yli 600 tonnia vuodessa, mikä vastaa 230 henkilöauton poistamista Suomen tieliikenteestä vuodeksi (Elinkaaripäästöjen ja päästövähenemän laskentamenetelmä on EU:n uusiutuvaa energiaa koskevan direktiivin (2018/2001/EU) mukainen). Kasvihuonekaasupäästöjen lisäksi uusiutuvaan polttoöljyyn siirtyminen vähentää lähipäästöjä, sillä Neste MY Uusiutuva Polttoöljy palaa fossiilisia polttoaineita puhtaammin.

Rinnevalaistus

Kaamosaikaan ja iltamäessä valaiseva rinnevalaistus on automatisoitu mahdollisimman energiatehokkaaksi ja rinnevalojen tekniikkaa päivitetään uuteen kaluston käyttöiän tullessa loppuun. Uudenlaisia valaisimia voit nähdä Saaruassa ja Eturinteillä. Lisäksi tutkimme jatkuvasti kehittyvää valaistustekniikkaa löytääksemme parhaat mahdolliset arktisiin oloihin sopivat valaisimet.

Village-2-Valley maisemagondoli

Rukalle alkutalvesta 2018 valmistunut maisemagondoli Village-2-Valley on myös ympäristöteko. Rukan länsi- ja itäpuolet yhdistävä gondoliyhteys mahdollistaa jalankulkijoiden, laskijoiden ja pyöräilijöiden siirtymisen esimerkiksi Rukan kylästä Ruka valleyn Rosa & Rudolf Family Parkiin hiilineutraalisti. Aikaisemmin vastaava matka on kuljettu omalla autolla tai SkiBussilla, jonka vuoroja on gondolin valmistumisen myötä pystytty harventamaan, erityisesti kansainvälisten lomailijoiden siirtyessä käyttämään energiatehokasta gondolia perheiden ja aloittelijoiden helpoille rinnealueille siirtymiseen. Gondoli vähentää kuormitusta myös yksityisautoilun ja taksiliikenteen osalta, kun Itä-Rukalta pääsee nauttimaan Länsi-Rukan palveluista jalankulkien. Lisäksi omalla autolla Rukalle saapuvat voivat parkkeerata auton Rukan parkkihalliin ja siirtyä gondolilla Itä-Rukan palveluihin. Auton säilytys puolilämpimässä parkkihallissa vähentää kylmäkäynnistämisestä aiheutuvia polttoainepäästöjä.

Rukan hiihtokeskus

Ski-Inn huoneistot ovat vihreä valinta

Ski-Inn huoneistot ovat Suomen ympäristöystävällisin hiihtokeskusmajoitus, sillä ne ovat olleet hiilineutraaleja jo vuodesta 2008. Kohteissa, joissa on sähkölämmitys, käytämme uusiutuvaa sähköä ja hyödynnämme energiatehokkuutta parantavaa tekniikkaa kuten ilmalämpöpumput ja Optiwatt. Käyttämämme sähkö on tuotettu vesi- ja tuulivoimalla ja lämpö puuhakkeella. Lisäksi huoneistojen sijainti kävelymatkan päässä hisseiltä vähentää autolla ajamisen tarvetta.

Ski-Inn huoneistojen omistusmalli, jossa yksityisten omistamia lomahuoneistoja vuokrataan ympäri vuoden, on ekologisesti vastuullinen valinta, sillä se vähentää rakentamisen tarvetta yhdistämällä omistus- ja vuokrahuoneistot. Lue lisää >

Kaikissa Ski-Inn huoneistoissa on lajitteluastiat ja -ohjeet. Rukan Ski-Inn huoneistoissa voi kierrättää biojätteen, muovin, lasin, pienmetallin, pahvin ja paperin. Kierrätyspisteet sijaitsevat kunkin majoituskohteen jätehuoneissa. Ski-Inn-majoitusten lajitteluohjeet >

 
Rukan hiihtokeskus

Jätehuolto

Oikein kierrätettynä jäte muuttuu roskasta raaka-aineeksi tai energianlähteeksi

Rukan matkailualueen yleisen kierrätyspisteen löydät Rukanriutalta, Sale-marketin parkkipaikalta. Kierrätyspisteellä on lajittelusäiliöt lasille, pienmetallille, pahville, kartongille ja paperille. HUOM! Biojätteen ja muovin keräys on toistaiseksi Rukalla vain niissä paikoissa, joissa yritykset ovat omatoimisesti järjestäneet keräyksen yhteistyössä Kuusamon jätehuollon kanssa, esimerkiksi Rukan Ski-Inn huoneistot.

Jätteestä energiaa polttamalla

Rukalla kerätään sekajätteen sijaan polttokelpoista jätettä. Polttojäte kuljetetaan Ouluun ekovoimalaitokseen, missä polttamisesta saatu energia hyödynnetään sähkön ja kaukolämmön tuotannossa. Jätteenpoltto vähentää kaatopaikkojen kuormitusta, ja jätteiden sisältämä energia saadaan samalla hyötykäyttöön. Polttokelpoisen jätteen sekaan voit lajitella lähes kaiken sekajätteeseen kuuluvan, kuten muovipakkaukset ja likaiset kartonkipakkaukset. Rukalla myös biojäte lajitellaan polttojätteen mukaan. Polttojätteen sekaan ei saa kuitenkaan laittaa metallia tai lasia. Lue lisää >

Jätevedenpuhdistamo

Rukan uusi jätevedenpuhdistamo on vihitty käyttöön vuonna 2016 ja puhdistamolle on asetettu tunnetusti Suomen tiukimmat lupaehdot, joiden mukaan valittu puhdistusprosessi sopii nimenomaan Rukalle, jossa jäteveden virtaamavaihtelut ovat suuria  ja jätevedenpuhdistamon jätevesien lämpötila on alhainen. Tutustu Rukan jätevedenpuhdistamoon >

Sustainable travel Finland

Rukakeskus Oy yhdessä Pyhätunturi Oy:n kanssa ovat ensimmäiset hiihtokeskukset Suomessa, joille on myönnetty Sustainable Travel Finland -merkki heinäkuussa 2020. Sustainable Travel Finland on Business Finlandin hallitsema kestävän matkailun ohjelma, jonka tavoitteena on tarjota matkailuyrityksille ja -destinaatioille kestävän matkailun kehittämismalli. STF-merkki myönnetään ainoastaan sellaisille yrityksille ja matkakohteille, jotka ovat käyneet Sustainable Travel Finland -ohjelman sekä täyttäneet merkille asetetut kriteerit.

sustainable travel finland

Protect our winters Finland

Ilmastonmuutos aiheuttaa valtavan uhan talviharrastusten tulevaisuudelle. Talvet lyhenevät ja lumi vähenee. Protect Our Winters Finland on osa kansainvälistä POW-liikettä, joka tuo yhteen talviurheilun ystäviä ja talvilajien parissa toimivia yrityksiä toimimaan ilmastonmuutosta vastaan. Käytännössä POW:n toimintaan kuuluu tiedottaminen ilmastonmuutoksesta ja sen vaikutuksesta talviurheiluun, kampanjoiden ja tapahtumien järjestäminen, sekä päättäjiin ja alan yrityksiin vaikuttaminen.

Rukakeskus on yksi POW Finlandin pääyhteistyökumppaneista.

pow