Ruka hiihtokeskus vastuullisuus

Laskeminen ja lumen riemut kuuluvat myös tuleville sukupolville

Tutustu Rukan hiihtokeskuksen vastuullisuusohjelmaan.

Rukan hiihtokeskuksen vastuullisuusohjelma

Yksi Rukan vastuullisuustoiminnan tärkeimmistä tavoitteista on varmistaa, että tulevillakin sukupolvilla on mahdollisuus nauttia laskemisesta ja lumen riemuista. Rukan hiihtokeskuksesta tuli energian käytön osalta hiilineutraali vuonna 2018, toisena Suomessa sisartunturimme Pyhän jälkeen. Kaikki Ski-Inn majoituskohteemme ovat olleet energiankäytön osalta hiilineutraaleja jo vuodesta 2008. Suorien co2-päästöjemme vähennys on noin 90 % vuodesta 2008. Vähennyksen olemme saavuttaneet siirtymällä uusiutuvista luonnonvaroista tuotettuun sähköön ja biokaukolämpöön sekä biodieseliin. Osan päästöistä kompensoimme toistaiseksi. 

Rukan hiihtokeskuksen ympäristöohjelma otettiin käyttöön vuonna 2008. Vuonna 2019 päivitimme ympäristöohjelmamme vastuullisuusohjelmaksi, joka sisältää ympäristövastuullisuuden lisäksi myös yhteiskunnallisen ja taloudellisen vastuullisuuden. Tahtotilamme säilyttää kotimaan markkina meille tärkeimpänä tulevaisuudessakin on keskeinen osa Rukan vastuullisuutta ja lähimatkailun edistämistä.

Haluamme toimia vastuullisen matkailun esimerkkinä myös muille matkailuyrittäjille sekä paikallisesti että valtakunnallisesti. Samaan aikaan ymmärrämme, ettemme ole valmiita tai täydellisiä ja siksi pyrimme koko ajan kehittymään.

YMPÄRISTÖVASTUU

Olemme hiilineutraali hiihtokeskus scope 1- ja 2-osalta vuodesta 2018 lähtien. Scope 3-osalta olemme aloittaneet selvitystyön Valtiokonttorin helmikuussa 2023 julkaiseman ohjeistuksen perusteella. 

 

Tarjoamme mahdollisuuden autottomaan laskettelulomaan Ski-Inn-majoituskohteissa rinteiden ja palveluiden vieressä.

 

Olemme sitoutuneet EU:n energiatehokkuussopimukseen ja energiatehokkuuden parantaminen on meille jatkuvaa työtä.

YHTEISKUNNALLINEN VASTUU

Kehitämme aktiivisesti alueellista elinvoimaa työllistämällä, investoimalla ja maksamalla veroja paikallisesti.

 

Tuemme ja innostamme nuoria lumilajien pariin ja liikkumaan.

TALOUDELLINEN VASTUU

Olemme suomalainen perheyritys ja ohjaamme yrityksen tuloksesta 75 % toiminnan kehittämiseen.

 

Emme tavoittele pikavoittoja – meille kvartaali on 25 vuotta.

 

Investoimme ilmastonmuutokseen sopeutumiseen, jotta tulevilla sukupolvillakin on mahdollisuus nauttia lumen riemuista.

Vastuullisuustekojemme aikajana

2000: Ruka Master Plan luodaan – autottoman lasketteluloman mahdollistaminen

Haluamme tarjota matkailijalle mahdollisuuden autottomaan laskettelulomaan Ski Inn -majoituskohteissa. 

Vuonna 2000 otimme käyttöön Ecosign Mountain Plannersin luoman Ruka MasterPlanin, tavoitteenamme kehittää Rukasta ympärivuotinen, kansainvälinen matkailukeskus samalla huomioiden ympäröivän luonnon sekä kestävän kehityksen. Suunnitelman ytimenä olivat viihtyisät kävelykylät, palveluiden helppo saavutettavuus ilman autoa sekä niin kutsutut kuumat ski-in/ski-out pedit, joiden tavoitteena oli saada majoituspalveluille mahdollisimman suuri käyttöaste sen sijaan, että yksityisten omistamat lomamajoitukset olisivat suurimman osan vuodesta tyhjillään. 

2008: YMPÄRISTÖOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO, SKI-INN HUONEISTOT HIILINEUTRAALEIKSI, SITOUTUMINEN EU:N ENERGIATEHOKKUUSSOPIMUKSEEN

Vuonna 2008 otimme käyttöön Ympäristöohjelmamme ja sen mukaisesti siirryimme uusiutuvista luonnonvaroista tuotetun sähkön ja kaukolämmön käyttöön. Vähensimme näin kasvihuonekaasupäästöjämme noin 80 %. Ski-Inn huoneistomme muuttuivat energiankäytöltään hiilineutraaleiksi.

Ruka liittyi EU:n energiatehokkuussopimuksen ensimmäiseen vaiheeseen vuonna 2008 ja jatkoi vuonna 2017 uutta sopimusta, joka päättyy 2025. EU:n energiatehokkuussopimuksen tavoite on parantaa energiatehokkuutta 7,5 %.

2016: Säilölumen innovointi

Rukalla kokeiltiin lumen säilömistä kesän yli uudella menetelmällä ensimmäistä kertaa kesällä 2016. Tekniikka osoittautui toimivaksi ja kehittämiskelpoiseksi ja lumen säilömisestä on tullut oleellinen osa Rukan lumivarmuutta. Lumen säilömisen energiansäästö perustuu tammikuun optimaalisissa olosuhteissa tehdyn lumen hyödyntämiseen, mikä vähentää lumetuksen tarvetta alkukauden lämpimissä ja kosteissa olosuhteissa. Tutustu lumen säilömiseen ja Rukan lumivarmuuteen >

2018: Hiihtokeskus hiilineutraaliksi energiankäytön osalta

Rukan hiihtokeskus on toiminut uusiutuvalla energialla vuodesta 2008 lähtien.
Siten hissien pyörittämisestä, lumetuksesta, rinteiden valaistuksesta ja kiinteistöjen lämmityksestä ei aiheudu kasvihuonekaasupäästöjä. Vuonna 2018 Rukasta tuli energian käytön osalta hiilineutraali hiihtokeskus, kun aloimme kompensoimaan fossiilisen energian käytöstä aiheutuvat päästöt (eli rinnekoneiden polttoaineet sekä henkilökunnan työmatkoista, kuten lentomatkustamisesta, aiheutuvat CO2-päästöt).

Kompensoimme vuosittain CO2-päästöt Nordic Offset -palvelun avulla. Ostamalla päästövähennyksiä kyseisen palvelun kautta polttoaineiden hiilijalanjälkeä vastaava summa välitetään WWF:n tukemiin Gold Standard -sertifioituihin uusiutuvan energian projekteihin. Rukakeskus Oy:n tekemät kompensoinnit kaudella 2021–2022 löytyvät Gold Standard -rekisteristä sekä Verra-rekisteristä.

2018: Tunturin joukkoliikenneväline Village-2-Valley valmistuu

Ruka Master Plan -suunnitelman mukaisesti kehitämme pitkäjänteisesti matkailukeskusta, jossa lomailu on helppoa ilman autoa. Sen ytimessä ovat Ski-Inn huoneistot, joista pääsee muutamalla askeleella tai laskien lähimmälle hiihtohissille. Autolla ajon tarvetta on vähennetty myös Village-2-Valley-gondolin nopealla hissiyhteydellä Rukan kylien välillä. 

Rukan länsi- ja itäpuolet yhdistävä gondoliyhteys mahdollistaa jalankulkijoiden, laskijoiden ja pyöräilijöiden siirtymisen esimerkiksi Rukan kylästä Ruka valleyn Rosa & Rudolf Family Parkiin hiilineutraalisti. Aikaisemmin vastaava matka on kuljettu omalla autolla tai SkiBussilla, jonka vuoroja on gondolin valmistumisen myötä pystytty harventamaan, erityisesti kansainvälisten lomailijoiden siirtyessä käyttämään energiatehokasta gondolia perheiden ja aloittelijoiden helpoille rinnealueille siirtymiseen.

2019: Ympäristöohjelma laajenee vastuullisuusohjelmaksi

Vuonna 2019 ympäristöohjelmamme päivitettiin vastuullisuusohjelmaksi, joka sisältää myös yhteiskunnallisen ja taloudellisen vastuullisuuden. Vastuullisuusohjelman myötä tarjosimme kaudella 2019–2020 ensimmäistä kertaa ilmaisen kausikortin Kuusamossa asuville 10-vuotiaille.  Tätä perinnettä jatkamme vuosittain. 

2019: Kierrätysmahdollisuuksien parantaminen

Rukalla halutaan panostaan kierrätykseen, sillä oikein lajiteltuna jäte muuttuu roskasta raaka-aineeksi tai energianlähteeksi. Vuonna 2019 paransimme Ski-Inn majoituskohteiden ja muiden kiinteistöjemme jätelajittelumahdollisuuksia. Käytössämme on nyt biojätteen, muovin, lasin, metallin, kartongin, paperin ja polttokelpoisen jätteen keräys.

Rukan Ski-Inn majoitusten lajitteluohjeisiin voit tutustua tarkemmin täällä.

2020: SUSTAINABLE TRAVEL FINLAND -MERKKI RUKALLE

Sustainable Travel Finland

Rukakeskus Oy yhdessä Pyhätunturi Oy:n kanssa olivat ensimmäiset hiihtokeskukset Suomessa, joille myönnettiin Sustainable Travel Finland -merkki heinäkuussa 2020. Sustainable Travel Finland on Business Finlandin hallitsema kestävän matkailun ohjelma, jonka tavoitteena on tarjota matkailuyrityksille ja -destinaatioille kestävän matkailun kehittämismalli, jolla vastuullisten toimintatapojen systemaattinen omaksuminen helpottuu. 

Sustainable Travel Finland -ohjelman kriteereihin kuuluu muun muassa sitoutuminen kestävän matkailun kehittämiseen, tietotaidon lisäämiseen, kehityssuunnitelman toteuttamiseen sekä vastuullisesta matkailusta viestimiseen. Olemme sitoutuneet noudattamaan Visit Finlandin kestävän matkailun periaatteita kaikessa toiminnassamme. Ohjelmaan sisältyy myös säännöllistä auditointia. Lisää kriteereistä voi lukea Sustainable Travel Finland -ohjelman sivuilta.

 

Sustainable Travel Finland -merkki rohkaisee jokaista matkailijaa kunnioittamaan, vaalimaan, nauttimaan ja rakastamaan Suomen luontoa. Kannustamme kaikkia tekemään kestävän matkailun lupauksen – tutustu videolta lupauksen sisältöön:

2021: BIODIESEL KÄYTTÖÖN – VÄHENTÄÄ RINNEKONEIDEN PÄÄSTÖJÄ JOPA 90 %

Vuonna 2021 otimme käyttöön 100-prosenttisesti jätteistä ja tähteistä tehdyn Neste MY Uusiutuvan Polttoöljyn™.

Uusiutuvalla polttoöljyllä saadaan aikaan merkittävä ilmastovaikutus, sillä sen käyttöön siirtyminen vähentää Pyhän ja Rukan rinnekoneiden kasvihuonekaasupäästöjä jopa 90 prosenttia verrattuna fossiilisen polttoöljyn käyttöön. Tämä tarkoittaa, että kasvihuonekaasupäästöt vähenevät yli 600 tonnia vuodessa, mikä vastaa 230 henkilöauton poistamista Suomen tieliikenteestä vuodeksi (Elinkaaripäästöjen ja päästövähenemän laskentamenetelmä on EU:n uusiutuvaa energiaa koskevan direktiivin (2018/2001/EU) mukainen). Kasvihuonekaasupäästöjen lisäksi uusiutuvaan polttoöljyyn siirtyminen vähentää lähipäästöjä, sillä Neste MY Uusiutuva Polttoöljy palaa fossiilisia polttoaineita puhtaammin.

Hiilineutraali hiihtokeskus vuodesta 2018

Ruka on energian käytön osalta laskennallisesti hiilineutraali hiihtokeskus (scope 1 ja scope 2). Siirryimme uusiutuvista luonnonvaroista tuotetun sähkön käyttöön vuonna 2008. Lämmityksessä käytämme lähes kaikissa kiinteistöissä biokaukolämpöä ja maalämpöä. Rakennuksissa, joissa on sähkölämmitys, käytämme uusiutuvaa sähköä ja hyödynnämme energiatehokkuutta parantavaa tekniikkaa kuten ilmalämpöpumput ja Optiwatt.  Rinnekoneissa käytämme Neste MY Uusiutuvaa Polttoöljyä™, joka on valmistettu 100-prosenttisesti jätteistä ja tähteistä. Kerran vuodessa kompensoimme WWF:n suositteleman Gold Standard -sertifikaatin mukaisesti Rukan Ski Bussin päästöt sekä henkilökunnan työmatkoista, esimerkiksi lennoista ja automatkoista, syntyvät päästöt. Rukakeskus Oy:n tekemät kompensoinnit kaudella 2021–2022 löytyvät Gold Standard -rekisteristä sekä Verra-rekisteristä. Lisätietoa kompensointitoiminnasta täältä.

Mitä tarkoitamme, kun puhumme hiilineutraalista hiihtokeskuksesta?

Greenhouse Gas Protocol -standardi jakaa päästöt kolmen luokkaan, eli scopeen.

Greenhouse Gas Protocol -standardin mukaan olemme hiilineutraali yritys scope 1 ja scope 2 -luokissa. Scope 3-luokan osalta olemme aloittaneet selvitystyön Valtiokonttorin helmikuussa 2023 julkaiseman ohjeistuksen perusteella.

Greenhouse Gas Protocol -standardissa yrityksen päästölähteet jaotellaan kolmeen eri luokkaan. Näitä luokkia kutsutaan englanninkielisellä termeillä scope 1, scope 2, scope 3.

Scope 1 -luokkaan luetaan kaikki yrityksen suorat kasvihuonekaasupäästöt, jotka aiheutuvat omistetuista kiinteistöistä, omasta energiantuotannosta ja omistetuista sekä hallinnoimista ajoneuvoista.

Scope 2 -luokkaan luetaan ostetun sähkön, höyryn tai lämmön kuluttamisesta peräisin olevat kasvihuonekaasupäästöt. Uusiutuvilla energianlähteillä tuotetusta sähköstä ja lämmöstä ei tule laskennallisia päästöjä.

Scope 3 -luokkaan luetaan muut epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt. Scope 3 -luokka jakautuu vielä 15:een eri kategoriaan, joita ovat muun muassa hankinnat, liikematkustaminen sekä jätteet.

Yhteiskunnallinen vastuullisuus

Yhteiskunnallinen vastuullisuus Rukan hiihtokeskuksessa perustuu lakien ja asetusten noudattamiseen. Rukan hiihtokeskuksen omistajat (Ahon perhe) ovat sitoutuneet pitämään yrityksensä Suomessa ja maksamaan verot Suomeen. Rukan hiihtokeskus oli vuonna 2018 Kuusamon toiseksi suurin veronmaksaja.

Yksi tärkeimmistä asioista yhteiskuntavastuullisuudessamme on lasten ja nuorten lasketteluharrastuksen tukeminen. Kuusamon 10-vuotiaille lapsille tarjoamme kausikortit ilmaiseksi kaudesta 19–20 eteenpäin. Muun ikäisille nuorille tarjoamme kausikortit alennettuun hintaan. Lisäksi tuemme paikallisia urheilijoita heidän tavoitteissaan. 
Toiminnassamme haluamme olla reilu ja luotettava yhteistyökumppani ja edistää rehtiä yhteistyötä Rukan matkailualueella ja Kuusamossa.
 
Paikallisuuden tukeminen, kuten paikallisten palveluiden ja tuotteiden käyttö sekä paikallisten ihmisten palkkaaminen ovat meille tärkeitä asioita. Myös ympärivuotisen liiketoiminnan kehittäminen ja ympärivuotisten työpaikkojen lisääminen tukevat yhteiskuntavastuullisuuttamme. Uskallamme myös ottaa kantaa ja puolustaa meille tärkeitä arvoja. Vastustamme aktiivisesti kaivostoimintaa Rukan matkailun ydinalueilla ja arktisen luonnon kannalta erityisen herkillä alueilla, kuten Kuusamon Juomasuolla sekä matkailukeskusten läheisyydessä. Näemme tämän ympäristövastuun ohella myös yhteiskuntavastuuna, sillä matkailu työllistää kaivostoimintaa enemmän ja pysyvämmin. Uusiutuviin energiatuotantohankkeisiin, joiden positiivinen ympäristö- ja aluetalousvaikutus on suurempi kuin maisemahaitta, suhtaudumme myönteisesti (esimerkiksi tuulivoimapuistot).
 
Yhteiskuntavastuullisuus tarkoittaa meille myös toimintamme avoimuutta päätöksenteossa ja raportoinnissa sekä ihmisten tasapuolista hyväksymistä ja kohtelua. Emme hyväksy rasismia missään muodossa ja kannatamme ehdotonta tasavertaisuutta ja sukupuolten tasa-arvoa.

Taloudellinen vastuullisuus

Rukan hiihtokeskuksen taloudellinen vastuullisuus perustuu ensisijaisesti kannattavaan liiketoimintaan, joka mahdollistaa palkanmaksun henkilöstölle, investointien tekemisen, kilpailukyvyn parantamisen, ympärivuotisten työpaikkojen lisäämisen ja osingon maksun omistajille. Toimiessamme kannattavasti pystymme myös huolehtimaan ympäristö- ja yhteiskuntavastuullisista tavoitteista ja velvoitteista. Toisaalta kestävän kehityksen mukainen toiminta sekä ilmastonmuutoksen ennakointi ja siihen sopeutuminen ovat edellytyksiä taloudellisesti kestävälle toiminnalle tulevaisuudessa.

Erityisesti lumivarmuuden sekä hissien tuulivarmuuden parantaminen ovat avaintavoitteita taloudellisesti kannattavan toiminnan varmistamiseksi. Rukalla lumivarmuuden parantamiseksi on tehty töitä kymmenien vuosien ajan. Yksi merkittävimmistä toimenpiteistä on ollut säilölumitekniikan kehittäminen. Sen avulla Ruka pystyy takaamaan asiakkailleen Suomen pisimmän laskukauden, yli 200 rinnepäivää talvessa. Tuulivarmuuden parantamiseksi olemme muun muassa lisänneet Vuosselin Express-hissiin lisäpainoja ja Village Expressiin on hankittu erilliset myrskytuolit, joiden avulla hissiä voidaan pitää päällä poikkeuksellisen kovillakin tuulilla. Lisäksi tuolihissien yläasemien rakennukset on suunniteltu niin, että ne suojaavat hissien toimintaa mahdollisimman hyvin tuulen vaikutukselta.
 
Rukan hiihtokeskus on perheyritys toisessa sukupolvessa ja sen omistajien eli Ahon perheen tavoitteena on yhtiöiden säilyminen suomalaisena perheyrityksenä ja niiden siirtyminen aikanaan kolmannen sukupolven omistukseen. Tavoitteena on kasvattaa yhtiöiden arvoa pitkäjänteisesti yli suhdanteiden muun muassa seuraavien taloudellisten tavoitteiden mukaisesti:

  • Omavaraisuusaste yli 50 %
  • Liikevoitto yli 12 %
  • Pääoman tuotto ROI yli 10 %
  • Tuloksesta 75 % sijoitetaan takaisin yritysten kehittämiseen
     

Rukakeskus Oy on palkittu vuonna 2019 valtakunnallisella yrittäjäpalkinnolla. Lue lisää tunnustuksesta >

Ski-Inn huoneistot ovat vihreä valinta

Ski-Inn huoneistot ovat Suomen ympäristöystävällisin hiihtokeskusmajoitus, sillä ne ovat olleet hiilineutraaleja jo vuodesta 2008. Kohteissa, joissa on sähkölämmitys, käytämme uusiutuvaa sähköä ja hyödynnämme energiatehokkuutta parantavaa tekniikkaa kuten ilmalämpöpumput ja Optiwatt. Käyttämämme sähkö on tuotettu vesi- ja tuulivoimalla ja lämpö puuhakkeella. Lisäksi huoneistojen sijainti kävelymatkan päässä hisseiltä vähentää autolla ajamisen tarvetta.

Ski-Inn huoneistojen omistusmalli, jossa yksityisten omistamia lomahuoneistoja vuokrataan ympäri vuoden, on ekologisesti vastuullinen valinta, sillä se vähentää rakentamisen tarvetta yhdistämällä omistus- ja vuokrahuoneistot. Lue lisää >

Kaikissa Ski-Inn huoneistoissa on lajitteluastiat ja -ohjeet. Rukan Ski-Inn huoneistoissa voi kierrättää biojätteen, muovin, lasin, pienmetallin, pahvin ja paperin. Kierrätyspisteet sijaitsevat kunkin majoituskohteen jätehuoneissa. Ski-Inn-majoitusten lajitteluohjeet >

 
Rukan hiihtokeskus

Energiatehokas Ruka

Rukalla ollaan energiankulutuksesta hyvin kartalla. Laadukkaan mittauskalustomme ansiosta kiinteistöjen ja rinteiden sähkön-, veden- ja lämmönkulutusta sekä rinnekoneiden polttoaineenkulutusta pystytään tarkasti seuraamaan ympäri vuorokauden. Tarkka mittausjärjestelmä auttaa meitä energiansäästötavoitteidemme saavuttamisessa. Tavoitteena on Euroopan Unionin energiatehokkuussopimuksen mukainen 7,5 prosentin energiansäästö aikavälillä 2017–2025.

Lue lisää energiansäästötavoitteistamme talvikaudella 2022-2023

Lumetuksen automatisointi

Rukalla automaattinen lumetusjärjestelmä löytyy jo rinteistä Vuosseli 24, Superpipe, Eturinteet, FIS-rinne sekä Saaruan rinteet 12, 13 ja 16. Automatiikan säätelemät lumitykit muun muassa reagoivat sääolosuhteisiin optimoiden lumetuksen energiatehokkuutta sekä veden käyttöä.

Koneet ja laitteet

Rinnehuollon käyttämät moottorikelkat on vaihdettu 2-tahtisista 4-tahtisiin, mikä on saanut niiden polttoaineenkulutuksen putoamaan noin puoleen. Rinnehuollon polttoaineenkulutuksessa on saatu aikaan myös merkittäviä säästöjä henkilökunnan kannustinohjelmalla ja lisäksi käytössä on muuta tekniikkaa, joka optimoi rinnekoneiden työnkentelyä. Esimerkiksi PistenBullyn -lumikissojen SNOWSAT-systeemi, jonka avulla kuljettaja näkee reaaliajassa lumivaipan paksuuden sentilleen, helpottaa lumen levittämistä ja tasoittamista rinnekoneessa, mutta myös työskentelyn suunnittelua saman datan ollessa käytössä myös Vuosselin huoltohallin työnjohdolla.

Marraskuussa 2021 otimme käyttöön Neste MY Uusiutuva Polttoöljy™ -tuotteen, joka on valmistettu 100-prosenttisesti jätteistä ja tähteistä. Uusiutuvalla polttoöljyllä saadaan aikaan merkittävä ilmastovaikutus, sillä sen käyttöön siirtyminen vähentää Rukan ja Pyhän rinnekoneiden kasvihuonekaasupäästöjä jopa 90 prosenttia verrattuna fossiilisen polttoöljyn käyttöön. 

Rinnevalaistus

Kaamosaikaan ja iltamäessä valaiseva rinnevalaistus on automatisoitu mahdollisimman energiatehokkaaksi ja rinnevalojen tekniikkaa päivitetään uuteen kaluston käyttöiän tullessa loppuun. Uudenlaisia valaisimia voit nähdä Saaruassa ja Eturinteillä. Lisäksi tutkimme jatkuvasti kehittyvää valaistustekniikkaa löytääksemme parhaat mahdolliset arktisiin oloihin sopivat valaisimet.

Village-2-Valley gondoli

Rukalle alkutalvesta 2018 valmistunut maisemagondoli Village-2-Valley on myös ympäristöteko. Rukan länsi- ja itäpuolet yhdistävä gondoliyhteys mahdollistaa jalankulkijoiden, laskijoiden ja pyöräilijöiden siirtymisen esimerkiksi Rukan kylästä Ruka valleyn Rosa & Rudolf Family Parkiin hiilineutraalisti. 

Jätehuolto

Oikein kierrätettynä jäte muuttuu roskasta raaka-aineeksi tai energianlähteeksi

Kaikissa Ski-Inn huoneistoissa on lajitteluastiat ja -ohjeet. Rukan Ski-Inn huoneistoissa voi kierrättää biojätteen, muovin, lasin, pienmetallin, pahvin ja paperin. Kierrätyspisteet sijaitsevat kunkin majoituskohteen jätehuoneissa. Ski-Inn-majoitusten lajitteluohjeet >

Rukan matkailualueen yleisen kierrätyspisteen löydät Rukanriutalta, Sale-marketin parkkipaikalta. Kierrätyspisteellä on lajittelusäiliöt lasille, pienmetallille, pahville, kartongille ja paperille. HUOM! Biojätteen ja muovin keräys on toistaiseksi Rukalla vain niissä paikoissa, joissa yritykset ovat omatoimisesti järjestäneet keräyksen yhteistyössä Kuusamon jätehuollon kanssa, esimerkiksi Rukan Ski-Inn huoneistot.

Jätevedenpuhdistamo

Rukan uusi jätevedenpuhdistamo on vihitty käyttöön vuonna 2016 ja puhdistamolle on asetettu tunnetusti Suomen tiukimmat lupaehdot, joiden mukaan valittu puhdistusprosessi sopii nimenomaan Rukalle, jossa jäteveden virtaamavaihtelut ovat suuria  ja jätevedenpuhdistamon jätevesien lämpötila on alhainen. Tutustu Rukan jätevedenpuhdistamoon >

Hiihtokeskuksen energiankäyttö on suhteellista

Kokonaiskulutus

 Rukan rinteiden ja hissien energian käyttö on noin 6000 megawattituntia (MWh) vuodessa.

Rinnepäivä

Rukalla yhden asiakkaan rinnepäivän energiankulutus vastaa noin 2 tunnin saunomista.

Talvikausi

Rukan rinteiden yhden talvikauden energiankulutus vastaa noin 300 nelihenkisen perheen omakotitalon (120m2) energiankulutusta.

Protect Our Winters Finland

Olemme yksi Protect Our Winters Finlandin pääyhteistyökumppaneista. Protect Our Winters Finland on osa kansainvälistä POW-liikettä, joka tuo yhteen talviurheilun ystäviä ja talvilajien parissa toimivia yrityksiä toimimaan ilmastonmuutosta vastaan.Tuemme järjestön toimintaa ja teemme yhteistyötä viestiäksemme asiakkaillemme ympäristöystävällisempien valintojen tärkeydestä ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. 

 

Tutustu Kestävästi Rukalle -oppaaseen

Protect Our Winters Finland Ruka
Image
icon palaute
Anna palautetta
Onko sinulla idea tai ehdotus, jonka avulla voisimme parantaa vastuullisuusohjelmaamme? Kerro se meille palaute@ruka.fi.