Rukan hiihtokeskus hissit

Energiaviisas hiihtokeskus

Lue, millaisia energiansäästötavoitteita meillä on talvikaudelle 2022–2023 ja kuinka voimme ne saavuttaa.

Hiihtokeskuksen energiansäästötavoitteet

 Julkaistu 28.11.2022.

Me Rukalla kannamme vastuumme ympäristöstä. Rukakeskuksen ympäristöohjelma otettiin käyttöön vuonna 2008, jolloin siirryimme uusiutuvista luonnonvaroista tuotetun sähkön ja kaukolämmön käyttöön. Jo ennen sitä olemme tehneet kauaskantoisia investointeja energiankäyttömme tehokkuuteen – esimerkiksi vettä ja energiaa säästävän lumetusjärjestelmien automatisoinnin aloitimme vuonna 2006. Energiankäytön osalta olemme olleet hiilineutraali Rukalla vuodesta 2018.  
 
Energiankäyttö viisaasti ja mahdollisimman hiilineutraalisti on tärkeää ja haluamme jatkaa samalla tiellä jatkossakin. Hiihtokeskus on merkittävä energiankäyttäjä ja sähkönkäyttö on olennainen osa palvelujemme tuotantoa. Sitä suuremmalla syyllä meidän on oltava energiankäytössä tarkka ja säästäväinen – erityisesti tulevana talvena. Lue artikkelista, millaiset energiansäästökeinot olemme ottaneet käyttöön.  

Kuinka voimme säästää noin 10 % sähköä 

Hiihtokeskuksen toiminta vaatii Rukalla vuodessa noin 6 miljoonaa kilowattituntia (6000 Mwh) energiaa. Karkeasti jaoteltuna energiankäyttö jakautuu seuraavasti: Hissien käyttö on noin 2 miljoonaa kwh, lumetuksen osuus noin 1,5 miljoonaa kwh, valaistus noin 1 miljoona kwh  ja hiihtokeskuksen kiinteistöjen sähkönkäyttö (poislukien Ski-Inn majoituksen kiinteistöt) noin 1 miljoonaa kwh.  
 
Talvikaudella 2022-2023 tavoitteenamme on 10 % säästötavoite tästä energiamäärästä. Kuinka sen saavutamme? 

 

Hissit 

Rukan rinteet

 

Hissien pyörittäminen muodostaa noin kolmasosan koko hiihtokeskuksen energiankäytöstä ja samalla se on yksi tärkeimmistä palveluista, joita tarjoamme.  
 
Hissien nopeuden säätö on yksinkertainen tapa säästää energiaa. Kun pudotamme hissien ajonopeutta yhden prosentin, meille syntyy noin yhden prosentin suuruinen sähkönsäästö. Vilkkaina sesonkiaikoina keskitymme sujuvaan asiakaskokemukseen emmekä vähennä hissien ajonopeutta, jotta jonot pysyvät maltillisina. Hiljaisimpina aikoina hissien ajonopeutta hiljentämällä voimme kuitenkin päästä jopa 30 % säästöön energiankulutuksessa. Välillä saamme palautetta, että Express-hissiverkostomme on niin nopea, ettei edes maisemia ehdi ihailla – toivottavasti sähkönsäästötoimilla ratkaisemme myös tämän haasteen! 

 

Lumetus

Rukan rinteet lumetus


 Rukalla nautitaan lumen riemuista yli 200 päivää vuodesta. Kaikkina niinä päivinä ei ole pakkasta, eikä rinteitä saada laskettelukäyttöön pelkällä luonnonlumella. Apunamme on siis paljon lumetustekniikkaa ja yli 100 lumitykkiä, joiden avulla saamme rinteet parhaaseen laskukuntoon. Energiansäästön näkökulmasta oleellisinta on, että lumetamme silloin, kun olosuhteet ovat siihen parhaimmat. Tuotetun lumen määrä riippuu ilman lämpötilasta ja kosteudesta sekä lumetusveden lämpötilasta, ja energiatehokkainta lumetus on silloin, kun lämpötila laskee alle kuuteen pakkasasteeseen.  
 
Energiatehokkuutta on mahdollista parantaa suunnittelemalla lumetuskäytännöt huolellisesti sekä ennakoimalla ja hyödyntämällä hyvät olosuhteet. Lumetuksessa hyödynnämme paljon automatiikkaa, joka säästää sekä vettä että sähköä. Viime talvena otimme käyttöön Leica-lumenmittausjärjestelmän, jonka avulla pystymme tarkemmin seuraamaan lumen määrää rinteillä ja sitä kautta optimoimaan lumetuksen määrää. 
 
Suunnittelemalla etukäteen tarkasti minkä verran lunta tarvitsemme missäkin ja ajoittamalla lumetuksen säiden puolesta optimaalisiin ajankohtiin, lumetukseen kuluvassa energiassa meillä on mahdollisuus säästää jopa 20 prosenttia.  

 

Valaistus 

Ruka Valley rinteet
 

Valaistuksen suhteen säästökeino on sama kuin kodeissa – siellä missä valoja ei tarvita, ne pidetään sammutettuina. Kiinnitämme siis entistä tarkemmin huomiota, missä ja milloin valotehoa tarvitaan. Turvallisuudesta emme kuitenkaan tingi, sillä hyvä rinnevalaistus on tärkeä turvallisuustekijä varsinkin sydäntalvella ja huonommalla säällä. 
 
Rukan rinnealueella on noin 500 valopylvästä ja niiden energiankäyttö on reilu 15 % kokonaisenergiankulutuksestamme, joten entistä tarkemmalla valojen säätelyllä on mahdollista säästää merkittävästi sähköä. 
 
Säästöä tulee myös uuden valaistusteknologian avulla. Vuosselin Mini Ruka ja Ruka Park Junior -rinnealueille on rakennettu uusi valaistus, joka sisältää 100 uutta LED-valoa. Niiden tehoa voi helposti säätää, joten illan hämärtyessä valoja ei tarvitse heti räväyttää täydelle teholla vaan valotehoa säädellään entistä helpommin sään ja vuoronkaudenajan tuoman tarpeen mukaan.  

 

Rinnehuolto

Ruka rinnehuolto

Rukan rinteet huolletaan päivittäin myös tänä talvena, sillä rinteiden huolto on sekä viihtyvyys- että turvallisuuskysymys. Kun rinteet ovat hyvässä kunnossa, on laskupäivä mukava ja onnettomuuksia syntyy vähemmän.   
 
Taloudellinen ajotapa on tehokkain keino säästää rinnekoneiden polttoainetta, ja tähän koulutamme kaikki rinnekoneiden kuljettajamme. Vältämme turhaa joutokäyntiä ja suunnittelemme huoltoajot niin, että ne säästävät ajoa ja aikaa. Tässä meitä auttaa rinnekoneiden SNOWSAT-ajoseurantajärjestelmä.  
 
Jo aikaisemmin olemme vaihtaneet rinneajossa käytetyt moottorikelkat 2-tahtisista 4-tahtisiin, mikä on pudottanut polttoaineen kulutuksen noin puoleen entisestä.  
 
Marraskuussa 2021 otimme käyttöön Neste MY Uusiutuva Polttoöljy™ -tuotteen, joka on valmistettu 100-prosenttisesti jätteistä ja tähteistä. Uusiutuvalla polttoöljyllä saadaan aikaan merkittävä ilmastovaikutus, sillä sen käyttöön siirtyminen vähentää rinnekoneiden kasvihuonekaasupäästöjä jopa 90 prosenttia verrattuna fossiilisen polttoöljyn käyttöön. 

 

Lue lisää vastuullisuusohjelmastamme