Ski-Inn

Kanta-asiakasohjelman sopimusehdot

KANTA-ASIAKASOHJELMAN SOPIMUSEHDOT

Näiden ehtojen lisäksi asiakkaan ja Rukakeskuksen välillä sovelletaan Rukakeskuksen Verkkopalvelun käyttöehtoja ja mahdollisia muita Rukakeskuksen palveluiden käyttöön liittyviä ehtoja, kuten Ski-Inn majoituskaupan sopimusehtoja. Mikäli näiden ehtojen ja muiden ehtojen välillä on ristiriitaisuuksia, sovelletaan kanta-asiakkuuteen ensisijaisesti näitä ehtoja. Kanta-asiakkuuteen liittyvien palveluiden tai sovellusten tai niiden tiettyjen osien käyttäminen voi edellyttää jäseneltä erityisten ehtojen hyväksymistä ja noudattamista.

Kuka voi liittyä jäseneksi?

Rukakeskuksen kanta-asiakkaaksi voi liittyä vähintään 18-vuotias henkilö, jolla on toimiva sähköpostiosoite. Kanta-asiakkuus on tarkoitettu yksityishenkilöiden kuluttajakäyttöön ja jäsenyys on henkilökohtainen. Rukakeskuksella on oikeus hylätä jäsenhakemus. Kanta-asiakkuusohjelmaan voi liittyä Rukakeskuksen verkkosivuilla osoitteessa: ruka.fi/hiihtokeskus/kantis

 
Kaikki liittymisen yhteydessä kysytyt tiedot tulee ilmoittaa oikeina ja ajantasaisina. Mikäli tiedot myöhemmin muuttuvat, niitä voi päivittää ottamalla yhteyttä myyntipalveluumme (myynti@ruka.fi).

Maksaako jäsenyys?

Kanta-asiakkuus on maksuton ja etuja voi hyödyntää heti. Kanta-asiakkuuteen voi sisältyä maksullisia palveluita. Kanta-asiakkuus on voimassa toistaiseksi.
 

Mitä etuja jäsenyys synnyttää?

Rukakeskuksen kanta-asiakkaana saat jaksoittain vaihtuvia kanta-asiakastarjouksia, jotka ovat hyödynnettävissä verkkokaupassa.

Miten kanta-asiakasohjelmasta viestitään?

Kanta-asiakasohjelma on kortiton ja kanta-asiakkuuteen liittyvä viestintä tapahtuu pääosin sähköisesti (sähköpostit ja tekstiviestit) ja sen kautta tiedotetaan vaihtuvista kanta-asiakastarjouksista. Kanta-asiakasviestintä on kiinteä osa Rukakeskuksen kanta-asiakasohjelmaa, eikä siitä voi kieltäytyä ilman, että samalla eroaa kanta-asiakasohjelman jäsenyydestä.

Mitä vastuita jäsenellä on?

Jäsenenä sitoudut käyttämään kanta-asiakkuuttasi henkilökohtaisesti omissa nimissäsi ja hyödyntämään mahdollisia kertakäyttöisiä jäsenetuja vain yhden kerran.

Mikäli epäilet, että kanta-asiakkuuttasi käytetään väärin, ilmoita asiasta viipymättä Rukakeskukselle. Rukakeskus ei vastaa kanta-asiakkuuden väärinkäyttöön liittyvistä kolmannen osapuolen toimista.

Miten jäsenyys voidaan päättää?

Voit lopettaa Rukakeskuksen kanta-asiakassopimuksen poistumalla ”Rukan kanta-asiakasohjelma”-postituslistalta. Avaa viimeisimmän saamasi sähköpostin alalaidasta löytyvä "Hallitse asetuksia"-linkki, josta pääset hallinnoimaan uutikirjetilauksia. Vaihtoehtoisesti voit lähettää irtisanomisilmoituksen sähköpostilla osoitteeseen myynti@ruka.fi.


Rukakeskuksella on oikeus irtisanoa jäsenyytesi päättymään, mikäli rikot näitä sopimusehtoja tai Rukakeskuksella on muu perusteltu syy irtisanomiseen. Rukakeskus lähettää kanta-asiakasohjelmaan liitettyyn sähköpostiosoitteeseen tiedon irtisanomisesta.


Kanta-asiakkuuden päättymisestä huolimatta Rukakeskus voi ja sillä saattaa olla velvollisuus jatkaa henkilötietojesi käsittelyä muussa Rukakeskuksen toiminnassa, esimerkiksi kirjanpitolain mukaisen säilytysvelvollisuuden toteuttamisessa. Rukakeskukselle antamasi suoramarkkinointiluvat pysyvät myös voimassa, ellet niitä erikseen peruuta.

Mitä muutoksia kanta-asiakasohjelmaan voidaan tehdä?

Rukakeskuksen kanta-asiakkuutta kehitetään kanta-asiakkaiden palautteen ja toiveiden sekä Rukakeskuksen liiketoiminnan tarpeet huomioiden. Rukakeskuksella on oikeus tehdä kanta-asiakasohjelmaan muutoksia muun muassa sen sisältöön, toiminnallisuuksiin, jäsenille tarjottaviin etuihin sekä näihin sopimusehtoihin.


Rukakeskus pidättää oikeuden muuttaa kanta-asiakkuuden sisältöä ja ehtoja. Olennaisista muutoksista ilmoitetaan viimeistään yhtä (1) kuukautta ennen muutosten voimaanastumista. Ilmoitus katsotaan asianmukaisesti tehdyksi, kun se on lähetetty asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen, tai kun se on luettavissa Rukakeskuksen verkkopalvelusta (www.ruka.fi/hiihtokeskus). Kanta-asiakkaan katsotaan saaneen tiedon ilmoituksesta asiakkaan viimeksi ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen lähetetyn ilmoituksen osalta viimeistään ilmoituksen lähettämistä seuraavana päivänä ja kotisivuilla olevalla ilmoituksella viimeistään seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisen jälkeen. 


Rukakeskuksella on milloin tahansa oikeus omalla päätöksellään myös lakkauttaa kanta-asiakasohjelma.

Mikä taho ylläpitää kanta-asiakasohjelmaa?

Ylläpitäjä on Rukakeskus Oy, y-tunnus: 3145834-8, Rukatunturintie 9, 93830 Rukatunturi.

Mitä lakia Rukakeskuksen kanta-asiakasohjelmaan sovelletaan?

Kanta-asiakasohjelma on perustettu Suomen lainsäädäntöä noudattaen ja siihen sovelletaan Suomen lakia.


Rukakeskus käsittelee kanta-asiakkaan henkilötietoja kulloinkin voimassa olevan tietosuojalainsäädännön sallimalla ja velvoittamalla tavalla. Tietoja henkilötietojen käsittelystä ja kanta-asiakkaan oikeuksista on tietosuojaselosteessa.

Liittymisetu ei saapunut sähköpostiin?

Gmail-sähköpostiosoitetta käytettäessä liittymisedun sisältävä sähköposti saattaa saapua "Tarjoukset"-välilehden taakse "saapuneet"-kansion sijaan. Mikäli liittymisetua ei löydy sähköpostista, täytäthän alla olevan lomakkeen.