Rukan asuntovaunualueen
varaus- ja peruutusehdot

 

Varausehdot koskevat Rukan asuntovaunualuetta


Varaus on molempia osapuolia sitova, kun myyjä on toimittanut varaajalle varausvahvistuksen sähköpostitse. Varaaja on vastuussa sähköpostiosoitteensa oikeellisuudesta ja toiminnasta.

Kausipaikat

 
Talvikausipaikan (1.10.–31.5.) ennakkovarausmaksu on 1/3 varauksen kokonaisarvosta, lisättynä 20 € toimistokuluilla. Ennakkomaksu erääntyy maksettavaksi 14 vrk varauksen tekohetkestä.

Kesäkausipaikan (1.6.–30.9.) varausmaksu erääntyy maksettavaksi 14 vrk varauksen tekohetkestä tai viimeistään 15.6.


Talvikausipaikan loppusuoritus on maksettava 15.8. eli noin 1,5 kk ennen talvikaudenvarauksen alkua. Varauksen alkuun ollessa alle 7 viikkoa, varaus laskutetaan yhdessä erässä. Viime hetken varauksista (varauksen alkuun vähemmän kuin 4 viikkoa) peritään kaikki maksut välittömästi. Viime hetken varauksesta tulee sitova varauksen tekohetkellä.

Varauksen voi perua ilman kuluja ennen ennakkomaksun eräpäivää.

Asuntovaunupaikan edelleenvuokraus on kiellettyä. 

Vuorokausi- ja viikkopaikat

Vuorokausi- ja viikkopaikoissa koko varausmaksu suoritetaan varauksen teon yhteydessä.


Minimivarausajat: Juhlapyhinä voi olla poikkeavia minimivarausaikoja.


Vaunupaikka on asiakkaan käytettävissä tulopäivästä klo 13 lähtöpäivään klo 12.
Vaunupaikan vuokrausaikaan sisältyy huoltorakennuksen käyttöoikeus. Ruuanlaittomahdollisuus, pyykinpesu- ja -kuivauskoneiden sekä peseytymis- sauna- ja WC-tilojen käyttö.

Varausten muutosehdot

Muutokset vaunualueen varauksiin ovat mahdollisia seuraavasti: Varauksen muutoksia voi tehdä vapaasti ennakkomaksun eräpäivään saakka. Tämän jälkeen muutoksia voi tehdä seitsemän (7) päivää ennen varauksen alkua seuraavin ehdoin: muutokset veloituksetta samanhintaiseen varausjaksoon. Mikäli muutos tehdään edullisempaan ajankohtaan tai majoituskohteeseen, ei varaajalle palauteta hinnan erotusta. Varauskohtaa koskevissa muutoksissa varaus- ja peruutusehdot ovat voimassa aina alkuperäisen varauksen ajankohdan mukaisesti.

Asiakkaan oikeus perua varaus

Varauksen peruminen tulee aina tehdä kirjallisesti myyjälle. Varauksen voi perua ilman kuluja ennen ennakkomaksun eräpäivää. Laskun maksamatta jättäminen ei ole riittävä toimenpide varauksen perumiselle. Mikäli laskua ei ole maksumuistutuksesta/ -muistutuksista huolimatta maksettu, siirrämme laskun perimisen perintätoimistolle ja asiakas on velvollinen hoitamaan myös perinnästä aiheutuvat kulut.


Mikäli peruutus tehdään vähintään 28 vrk ennen varauksen alkua, palautetaan ennakkomaksu lukuun ottamatta perumiskuluja 46€.


Perumisen tapahtuessa 27–21 vrk ennen varauksen alkua, pidätetään ennakkomaksu ja toimistokulu 20 € (Online- varauksissa pidätetään 1/3 varauksen kokonaissummasta).
Myöhemmin tapahtuvista peruutuksista peritään koko maksu ja toimistokulu 20 €.


Majoituksen aikana tehty peruutus tai loman keskeytys ei oikeuta takaisinmaksuun.

Mikäli peruutus tapahtuu varaajan tai hänen lähiomaisensa vakavan sairaus- tai kuolemantapauksen johdosta ennen majoituksen alkua, asiakkaan tulee varmistaa, että omat matka- ja tapaturmavakuutukset kattavat varauksen kulut. Peruutuksesta tulee ilmoittaa välittömästi kirjallisesti myyntipalveluun. Noudatamme myös näissä tapauksissa varausehtoja.


Varaajan tulee olla täysi-ikäinen. Ilman huoltaja majoittuvilta alaikäisiltä vaaditaan huoltajan kirjallinen sitoumus, joka toimitetaan myyjälle ennen varauksen alkua.

Myyjän oikeus perua varaus

  • Mikäli kyseessä on ylivoimainen este (forcemajeure) voi myyjä perua varauksen. Tällöin asiakas saa myyjälle maksamansa maksun kokonaisuudessaan takaisin. Force majeure -este onkyseessä, kun majoittaja ei voi toimittaa lupaamiaan palveluja esim. lakon, tulipalon, vesivahingon, luonnon katastrofin, sotatilan yms. tekijän vuoksi, joka vaikeuttaa majoittajan toimintakykyä.
  • Covid-19- koronapandemian takia asetetut matkustusrajoitukset eivät muodosta force majeure-tilannetta, koska koronaepidemiassa asetettavatmatkustusrajoitukset eivät ole ennakoimattomia.

Myyjällä on oikeus peruuttaa varaus, mikäli varaaja ei ole maksanut laskua eräpäivään mennessä. Peruutus ei poista laskun maksuvelvollisuutta. Mikäli laskua ei ole maksumuistutuksesta/ -muistutuksista huolimatta maksettu, siirrämme laskun perimisen perintätoimistolle ja asiakas on velvollinen hoitamaan myös perinnästä aiheutuvat kulut. Pidätämme oikeuden hintojen muutoksiin.

Vahingonkorvaukset

Asiakas on velvollinen korvaamaan huoltorakennuksen tai vaunupaikan tai sen irtaimistolle oleskelunsa aikana aiheutuneet vahingot. Mikäli asiakas aiheuttaa häiriötä tai vaaraa samassa kiinteistössä oleville, on vuokranantajalla/edustajalla oikeus purkaa vuokrasuhde yhden huomautuksen jälkeen. Kaikista yllä mainituista toimenpiteistä aiheutuneet kulut laskutetaan asiakkaalta.


Leiriydyttäessä on aina säilytettävä vähintään neljän metrin turvaväli. Turvaväli mitataan matkailuajoneuvon ja mahdollisen etuteltan mukaan.


Kaikki paikan/huoltorakennuksen varustukseen ja kuntoon liittyvät huomautukset ja valitukset on osoitettava välittömästi niiden aiheen ilmaannuttua Ski-Inn
vastaanottoon Rukalla. Mikäli valitus tai huomautus pyydetään tekemään kirjallisena, on tämä toimitettava ennen majoituksen päättymistä. Mikäli asiakas ei ole majoituksen aikana ollut yhteydessä mahdollisista epäkohdista myyjälle tai tämän edustajalle, hän menettää oikeutensa mahdollisiin hyvityksiin.


Vaunualueella on hiljaisuus klo 22-08.

Vakuutukset

Suosittelemme asiakkaillemme matka/tapaturmavakuutusta mahdollisia poikkeustilanteita ja -tapauksia varten. Myyjällä ei ole velvollisuutta hyväksyä peruutusta ilman peruutuskuluja.

Riitatilanteet ja perintä

Osapuolten on pyrittävä ratkaisemaan mahdolliset riidat ensisijaisesti neuvotteluteitse keskenään. Mikäli asiaa joudutaan käsittelemään tuomioistuimessa, se ratkaistaan ensimmäisenä oikeusasteena majoituspaikan kotikunnan käräjäoikeudessa. Kaikki riidat on ratkaistava Suomen lainsäädännön mukaisesti. Osapuolet asiassa ovat myyjä (Rukakeskus Oy), sekä Ostaja. Jos lasku on velkojan (Rukakeskus Oy) maksumuistutuksen tai -muistutusten jälkeen maksamatta, velkoja siirtää perinnän perintätoimistolle, joka jatkaa maksamattoman laskun perimistä. Perinnästä aiheutuvat kulut tulee asiakkaan maksettavaksi.

Yhteystiedot Rukalla:
RukaBooking/Rukakeskus Oy
Rukatunturintie 9
93830 RUKATUNTURI
Tel. +358 (0)10 382 5222 *
myynti@ruka.fi

Ski-Inn vastaanotto RukaVillage:
Rukankyläntie 6
93830 RUKATUNTURI
Tel. +358 (0)10 382 5150 *
ski-inn@ruka.fi

*Yritysnumeroon soittamisen hinta on matkapuhelimella soitettaessa matkapuhelumaksu (mpm) ja lankapuhelimella soitettaessa paikallisverkkomaksu (pvm). Puhelun hinta määräytyy soittajan puhelinliittymän liittymäsopimuksen perusteella. Ulkomailta soitettaessa hinta määräytyy paikallisen operaattorin hinnaston mukaisesti. 

Caravan-alueen osoite:
Vuosselintie 13
93830 RUKATUNTURI

Ehdot päivitetty: 28.2.2023