Retkeilijät Oulangalla, kuva Harri Tarvainen

Rethinking North – Ympärivuotisuus matkailun menestystekijäksi -hanke

Hankkeen keskiössä kestävän matkailun ja saavutettavuuden kehittäminen

Kansainvälisten matkailijoiden osuus Kuusamon lentokentän vaikutusalueella on pääosin vielä matala, etenkin lumettomaan aikaan. Kansainvälistä matkailua on kehitetty paljon matkanjärjestäjäyhteistyöllä erityisesti alueen kansallispuistojen vetovoimaa hyödyntämällä.

Hankkeen tavoitteena on kehittää hankealuetta ympärivuotisena matkailualueena, kehittää matalan käyttöasteen kuukausien kysyntää, lisätä alueen kansainvälistä tunnettuutta sekä kehittää uusia tuotteita potentiaalisille kansainvälisille matkailijakohderyhmille. Hankkeen kärkiteemoja ovat viipymän pidentäminen ja siihen liittyen hiljaisten ajanjaksojen kehittäminen, tiedolla johtaminen ja siirtyminen sujuvampaan digitaaliseen palveluympäristöön. Ympärivuotisuutta kehitetään myös panostamalla parempaan saavutettavuuteen ja sujuvampiin matkaketjuihin.

Hankkeen toiminnan kautta edistetään kestävää ja vastuullista matkailua, jotka ovat alueen vetovoiman pysyvyyden ja kasvattamisen kannalta merkittävässä asemassa. Hanke toteutetaan kolmen maakunnan alueella, Pohjois-Pohjanmaalla (Kuusamo, Taivalkoski ja Pudasjärvi), Kainuussa (Suomussalmi) sekä Lapissa (Salla).

Hanke toteutetaan ajalla 1.6.2023-31.5.2026. Hankkeen päätoteuttaja on Naturpolis Oy (Kuusamo ja Taivalkoski) ja osatoteuttajia ovat Ruka-Kuusamo Matkailu ry, Pudasjärven Kehitys Oy sekä Sallan ja Suomussalmen kunnat. Naturpolis Oy:n osuus hankkeen budjetista on 836 399 euroa, johon Pohjois-Pohjanmaan EAKR-rahoitusta haetaan 669 120 euroa (80 %).

Lisätietoja: Anna-Riitta Sulander, Projektipäällikkö/Naturpolis Oy, +358 40 727 4222

Image
Euroopan Unionin osarahoittama -logo
Image
Naturpolis-logo
Image
Kuusamon kaupungin logo