Ruka70+30hero

Oliko mahtava laskureissu Rukalla?

Lähetä meille kuvamuistosi menneiltä vuosikymmeniltä - pääset osaksi Rukan synttärijuhlintaa.

Kiitos kaikille muisteloihin osallistuneille, keräys on päättynyt. Seuraathan mukana, mikäli haluat päästä ihailemaan lopputulosta Rukan tulevan juhlavuoden aikana:

Tilaa uutiskirje 

Hyväksy kuvien ja videoiden käyttölupa ja ehdot

Hyväksyn, että lähettämällä kuva- ja videotiedostoja Rukakeskus Oy:lle niitä voidaan käyttää Rukakeskus Oy:n markkinointitarkoituksiin.

Tällä lomakkeella luovutan Rukakeskus Oy:lle oikeudet käyttää valokuvia, videoita, ääntä tai niiden muunnoksia hyvää tapaa noudattaen korvauksetta enkä/emmekä tule pyytämään korvauksia kuvien käytöstä nyt tai myöhemmin.

Rukakeskus Oy saa muutoin rajoittamattomat mediasta riippumattomat julkaisu-, esitys-, välitys-, levitys- ja kopiointioikeudet kuviin, käyttöoikeus on kuitenkin voimassa ajallisesti 31.12.2025 asti. Kuvia voidaan käyttää yrityksen sisäisessä ja ulkoisessa viestinnässä sekä markkinoinnissa mm. yrityksen julkaisuissa, internetsivuilla ja sosiaalisessa mediassa.

Kampanjan säännöt & ehdot

Rukakeskus Oy: Jaa meille muistojasi Rukalta -kampanjan säännöt ja ehdot


JÄRJESTÄJÄ Rukakeskus Oy y-tunnus: 3145834-8

OSALLISTUMISEN EDELLYTYKSET Rukakeskus etsii kampanjaansa ihmisten tarinoita, kuvia ja videoita Rukalta vuosien varrelta. Kampanjaan voivat osallistua kaikki vähintään 18-vuotiaat henkilöt, pois lukien niiden yhtiöiden työntekijät, jotka ovat osallistuneet kampanjan valmisteluun sekä näiden perheenjäsenet.


OSALLISTUMINEN Kampanja alkaa 11.3.2024 ja päättyy 11.4.2024. Viimeinen osallistumispäivä on 11.4.2024 klo 23.59, ellei toisin ilmoiteta. Voit osallistua kampanjaan lähettämällä omia muistojasi Rukalta. Muistot voivat olla tekstiä, kuvaa tai videota ja ne voivat olla uusia tai vuosikymmentenkin takaa. Voit lähettää aineistosi Rukakeskuksen sivulla https://www.ruka.fi/fi/hiihtokeskus/rukan-juhlavuoden-materiaali olevan linkin kautta. Osallistua voit ainoastaan yhden kerran. Aineistoja lähettäneiden kesken arvomme neljän hengen Rukan loman.


PALKINTO JA ARVONNAN VOITTAJALLE ILMOITTAMINEN Kaikkien aineistoja lähettäneiden kesken arvotaan palkintona Rukan loma neljälle. Palkinnon sisältö:

Lahjakortti on käytettävissä 3.10.2024 - 7.5.2024, pois lukien Ruka Nordic, joulu-uusi vuosi, hiihtolomaviikot 8-10, pääsiäinen ja juhannus.

Lahjakortti sisältää:

  • Neljän yön Ski-Inn majoituksen valitussa Ski-Inn kohteessa: RukaSuites43, AurinkoRinne49, AurinkoRinne55, RukaTonttu43, RukaTonttu51 tai RukaValley32 Family.
    • Majoitus on enintään neljälle (4) hengelle
    • Huoneistojen saatavuus on rajattu. Varaus voidaan tehdä, mikäli majoituskapasiteettia löytyy halutulle ajankohdalle.
  • Hissiliput päiväksi matkaseurueelle.
    • Kuitenkin enintään neljälle (4) hengelle.
    • Voimassaoloaika tulee kohdistua majoituksen kanssa samalle ajankohdalle


Voittaja arvotaan kaikkien osallistuneiden kesken 12.4.2024. Arvonnan voittajalle (jäljempänä ”Voittaja”) ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti heti arvonnan jälkeen joko puhelimitse tai sähköpostitse niihin numeroihin tai osoitteisiin, jotka osallistujat ovat osallistuessaan antaneet yhteystiedoiksensa. Mikäli voittajaa ei tavoiteta sähköpostitse tai muutoin hänen antamiaan yhteystietoja käyttäen 19.4.2023 klo 9.00 mennessä, lunastamaton voitto mitätöityy ja suoritetaan uusi arvonta. Käyttämätöntä palkintoa tai sen osaa ei korvata, eikä palkintoa voi muuttaa rahaksi tai siirtää toiseen ajankohtaan. Palkinto ei pidä sisällään kuljetuksia Rukalle.


HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY Rukakeskus käsittelee osallistujien henkilötietoja kampanjan toteuttamiseksi ja palkintojen luovuttamiseksi. Järjestäjällä on lisäksi oikeus julkaista voittajan etunimi, sukunimen ensimmäinen kirjain ja paikkakunta ruka.fi -verkkosivustolla sekä sosiaalisen median kanavissa. Henkilötietoja voidaan käsitellä myös suoramarkkinointitarkoituksiin osallistujan luvalla. Lisätietoa henkilötietojen käsittelystä löytyy tietosuojaselosteesta.


JÄRJESTÄJÄN VASTUU Osallistuja vapauttaa järjestäjän sekä kampanjan järjestämisessä mukana olleet mahdolliset muut yhteistyökumppanit vahingosta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kampanjaan tai palkinnon vastaanottamisesta tai sen käyttämisestä. Järjestäjän vastuu osanottajia kohtaan ei ylitä näissä säännöissä mainittujen palkintojen arvoa. Järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista ongelmista tai esteistä kampanjaan osallistumiseen tai palkinnon vastaanottamiseen. Järjestäjä maksaa palkinnoista lakisääteisen arpajaisveron.


OIKEUDET KAMPANJAN PUITTEISSA TOIMITETTUUN MATERIAALIIN Osallistumalla kampanjaan osallistuja vakuuttaa, että hän on luonut kampanjaan toimittamansa materiaalin itse tai mikäli materiaalin on luonut kolmas taho, saanut tältä suostumuksen osallistua materiaalilla kampanjaan näiden ehtojen mukaisesti. Osallistuja vakuuttaa, että hänen lähettämänsä materiaali ei loukkaa lakia, hyvää tapaa, kolmansien osapuolien oikeuksia, tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet mukaan lukien, kunniaa, yksityisyyttä taikka liikesalaisuutta tai ole muulla tavalla näiden sääntöjen vastainen. Osallistujan tulee muun muassa huolehtia siitä, että kampanjamateriaalissa (valokuva tai video) näkyvä henkilö on antanut suostumuksen osallistumisesta kampanjaan näiden ehtojen mukaisesti. Tämän käyttöoikeuden nojalla järjestäjällä on oikeus käyttää vastaanottamaansa materiaalia, sellaisenaan tai muokattuna, Rukakeskuksen kaikissa markkinointikanavissa rajoittamattoman ajan.


MUUT EHDOT Jos kampanjaan osallistujaa on syytä epäillä vilpistä tai osallistumisesta muuten kuin säännöissä mainituin tavoin, on järjestäjillä oikeus hylätä osallistuminen. Järjestäjä ilmoittaa kampanjasivulla ja mahdollisuuksien mukaan kampanjan markkinointikanavissa, mikäli joudumme tekemään muutoksia kampanjaan, sen palkintoihin, ajankohtaan, saatavuuteen tai muihin seikkoihin, jotka vaikuttavat kampanjan toteutukseen. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden tehdä kampanjaan ja sääntöihin sellaisia muutoksia, jotka eivät vaikuta olennaisesti osallistujaan. Kampanja ei liity millään tavalla Metaan, Facebookiin tai Instagramiin. Järjestäjä kerää kampanjan yhteydessä osallistujan henkilötietoja edellä kuvatulla tavalla, yksikään edellä mainituista yrityksistä ei osallistu tietojen keräämiseen. Osallistujat vapauttavat Metan, Facebookin ja Instagramin kaikista kampanjaa koskevista ja siihen liittyvistä vastuista ja vaatimuksista.

Rukakeskus Oy pidättää oikeudet muutoksiin.

retro ruka ski resort
Retro Ruka ski resort
retro ruka ski resort