Rainbow-poro syyslaitumella, luva: Kujalan Porotila, Harri Tarvainen

Vastuullista poronhoitoa perinteitä kunnioittaen

Kujalan porotilalla on harjoitettu poronhoitoa vuodesta 1860 ja poroisäntä Juha Kujala edustaa jo viidettä sukupolvea porotilan pyörittämisessä.

Ruka-Kuusamon matkailu perustuu alueen upeisiin luontokohteisiin, ja vastuullisen matkailun edistäminen onkin erityisen tärkeää alueen matkailuyrittäjille. Visit Finlandin Sustainable Travel Finland -ohjelman avulla yritykset voivat omaksua kestävät toimenpiteet ja vastuulliset valinnat osaksi yrityksen arkea.

Juha ja Jenni Kujala panostavat porojen aidon elinympäristön ja hyvinvoinnin huomioimiseen sekä tilanhoidossa että poroihin liittyvien elämysten toteutuksessa. Kujalan Porotilan toiminnassa huomioidaan samalla myös vastuullisuus ja perinteiden kunnioittaminen. Pariskunnan aito rakkaus luontoon ja pyrkimys luonnon vaalimiseen välittyvät monin eri tavoin porotilan arjen valinnoissa.

Poron elinkaaren päättyessä siitä hyödynnetään lihan lisäksi kaikki muukin mahdollinen nahka- ja luutuotteiden muodossa. Poroisännän ja -emännän poronnahkaiset vaatteet on valmistettu Rovaniemellä käsityönä. Jenni tekee suomalaista perinnekulttuuria kunnioittavaa porotaidetta, jota voi poronlihan ja nahkatuotteiden lisäksi ostaa porotilan myymälästä ja jota on esillä myös paikallisen taiteilijaseuran näyttelyissä. 

Jenni Kujalan porotaidetta

Porotilan hoitamisessa pyritään huomioimaan vastuullisuuden kaikki näkökulmat. Luonnon kestävää käyttöä edistetään poroelämyksissä omalla lihasvoimalla liikkuen. Luontoa ei roskata, jätteen syntymistä pyritään vähentämään ja kaikki mahdollinen jäte lajitellaan ja kierrätetään. Nämä toimet vähentävät tilan hiilijalanjälkeä. Tilan toiminnan kehitystyössä tuetaan hiilinielujen luomista laidunmaita suojelemalla. Tilalla rakennetaan asuinympäristöjä myös luonnoneläimille, kuten hyönteishotelleja ja pönttöjä linnuille ja lepakoille. 

Kulttuurisen vastuullisuuden näkökulmasta tilan rakennusprojekteissa kunnioitetaan vanhaa rakennuskantaa ja uudisrakentamisessa suositaan paikallisia perinteisiä rakennustyylejä ja -materiaaleja sekä panostetaan maisemointiin. Ideat tilan matkailullisten poroelämysten toteuttamiseen kumpuavat toki jo aivan luonnostaan poronhoidon kulttuuriperinnöstä, kuten aamuvarhaisella toteutettava porojen ruokinta ja pororenkinä toimiminen. Vanhaa ja uutta yhdistetään ennakkoluulottomasti, mistä esimerkkinä toimii vaikkapa Porojooga-elämys.

–”World of reindeer” on porotilamme iskulause, jolla haluamme kertoa aidosta ja ympärivuotisesta toiminnasta porojen ehdoilla, Jenni Kujala kertoo. 

Porojen ruokintaa Kujalan Porotilalla, kuva: Jenni Kujala

Taloudellisen ja sosiaalisen vastuullisuuden saralla Kujalan porotilalla panostetaan ympärivuotisten työpaikkojen luomiseen yrittäjäpariskunnan kanssa samankaltaiset arvot jakaville, sitoutuneille työntekijöille. Kujalat itse pyrkivät edistämään matkailun, liikunnan ja kulttuurin kehittymistä alueella paikallisessa yhteisössä aktiivisesti toimien. 

Kujalan porotilalle ovat tervetulleita kaikki vieraat vakaumuksesta, seksuaalisesta suuntautuneisuudesta ja liikunta- tai aistirajoitteista riippumatta. Tilan jokainen vieras kohdataan suvaitsevaisesti ja tasa-arvoa kunnioittaen. Ja jokainen vieras oppii taatusti uusia asioita porojen kiehtovasta maailmasta! 

Lue lisää:
Kujalan Porotila
Vastuullisuus Ruka-Kuusamossa

Julkaistu 15.1.2021
Teksti: Ruka-Kuusamo Matkailu ry
Kuvat: Kujalan Porotila (Jenni Kujala)

Poroja laitumella Kujalan Porotilalla, kuva: Harri Tarviainen