Gateway to Kuusamo-Lapland

Kansainvälistyvän Ruka-Kuusamo matkailualueen kilpailukyvyn kehittäminen -hanke

        
        

Vipuvoimaa kansainväliseen matkailuun

Kansainvälistyvän Ruka-Kuusamo -matkailualueen kilpailukyvyn kehittäminen (Gateway to Kuusamo Lapland) -hankkeen  päätavoitteet olivat:

  1. Matkailun kansainvälistymisasteen nostaminen ja kv-matkailijamäärien lisääminen Koillismaalla.
  2. Lentoliikenteen yhteyksien ja matkailualueen saavutettavuuden kehittäminen yhteistyömallien kautta.
  3. Matkailualueelle uusien jakelukanavien käyttöönotto sekä myynti- ja markkinointitoimintamallien luominen mm. digitaaliratkaisujen avulla.
  4. Asiakaskunnan palvelussa tarvittavan tiedon kerääminen ja sen levittäminen.
  5. Kansallispuistojen vetovoimaisuuden hyödyntäminen kv-matkailumarkkinoinnissa.

Mitä saimme aikaan? 

Hankkeen tuloksena Ruka-Kuusamo -matkailualueen kansainvälistymisaste nostettiin samalle tasolle muiden Pohjois-Suomen suurimpien matkailualueiden kanssa. Aasiaan luotiin toimivia yhteistyösuhteita ja kehitettiin kulttuurisidonnaista markkinointia, mitä kautta alueelle saadaan kasvavia matkustajamääriä. Alueelle luotiin uusia toimintamalleja, joita tarvitaan uusien kulttuurien ja kasvavien matkailijamäärien palvelun laadun takaamiseksi.

Hankkeen toteutusaika oli 1.8.2016–30.4.2019, ja sen kokonaisbudjetti oli 1 299 940 €. Pohjois-Pohjanmaan liiton myöntämä Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja valtion rahoitusosuus on 70%, alueen kuntien osuus 12%, muu julkinen rahoitus 6% ja yritysten rahoitusosuus 12%. Hankkeen osatoteuttajina toimivat Ruka-Kuusamo Matkailu ry, Metsähallitus luontopalvelut sekä Oulun yliopisto.

Pohjois-Pohjanmaan liitto on valinnut Gateway to Kuusamo Lapland -hankkeen esimerkiksi vaikuttavasta EAKR-hankkeesta

Lisätietoja:
PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ Tessa Suopanki, +358 (0) 40 845 0410, tessa.kokkonen@naturpolis.fi